Edificis

La millora en l’envolupant dels edificis pot significar estalvis energètics molt significatius i aquí trobareu informació per tal de reduir les pèrdues energètiques i conèixer les solucions tècniques més adients.

Guia pràctica de l’energia per a la rehabilitació d’edificis. L’aïllament, la millor solució (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, IDAE) Pdf

rehabilitacio1

Agenda de la construcción sostenible

Recursos sobre construcció sostenible: base de dades, notícies, agenda d’activitats, biblioteca, legislació, subvencions i enllaços. L’Agenda de la Construcció Sostenible vol ésser un punt de referència per als tècnics, constructors, fabricants, estudiants i tots aquells interessats a fer una construcció més sostenible.

http://www.csostenible.net/

 

Certificació d’eficiència energètica d’edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

L’ICAEN és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya.
Informació general pel ciutadà
Tramits de certificació
Tècnics certificadors 

20140415_img_etiqueta_perapartatciutadania.jpg_1838313998

Infografies sobre rehabilitació energètica dels edificis

Habitatges certificats a Granollers 

Estratègia de Planejament i Construcció sostenibles per a Catalunya

L’objectiu principal de l’estratègia és reduir progressivament l’impacte ambiental del sector de la construcció millorant l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i reduint la producció de residus. Aquest objectiu general es concreta en:

 • evitar l’ocupació innecessària de sòl,
 • reduir el consum d’aigua a l’imprescindible,
 • reduir les emissions de CO2 derivades del consum energètic ineficient,
 • utilitzar materials de construcció reciclats i reciclables,
 • reduir i gestionar millor els residus,
 • millorar la qualitat ambiental interior dels edificis i
 • millorar la integració en el paisatge dels assentaments humans.

Per tal de desenvolupar els objectius del programa s’han definit quatre eixos vertebradors:

 • implicació dels agents,
 • incorporació de criteris ambientals al planejament,
 • ambientalització d’edificis i
 • desenvolupament de sistemes de certificació.

Aquests quatre grans blocs ens permeten recollir totes les intervencions necessàries per impulsar l’estratègia de forma coherent i integrada

 

 

Implicació dels Agents

 • Convenis i acords
 • Programes de formació
 • Sistema d’informació

Planejament sostenible

 • Estudi sobre criteris ambientals a tenir en compte en la redacció del planejament
 • Projectes pilot
 • Avaluació ambiental estratègica

Disseny Sostenible d’Edificis

 • Fitxes de tecnologies més efectives
 • Plecs de prescripcions tècniques
 • Projectes Pilot

Sistemes de Certificació

 • Sistemes de gestió ambiental
 • Certificació de porductes i serveis
 • Política integrada de productes

Presentació del programa (2003)

ESTUDI TÈCNIC DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L’EDIFICACIÓ  ENERGÈTICAMENT EFICIENT

Una reflexió sobre la incidència que té en el cost d’execució la implantació d’un edifici de vivendes amb una alta certificació energètica (en les categories admeses per al Codi Tècnic: A, B, C, D i E), comparant els resultats obtinguts aplicant pràctiques sostenibles d’alta eficiència energètica al edifici (edifici objecte), amb els resultats obtinguts en el mateix edifici, però aplicant les mesures mínimes de sostenibilitat exigides pel CTE (edifici de referència), i avaluar la seva inversió en termes econòmics.

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12224/1/PFC%20-%20MEM%C3%92RIA.pdf

Analitzen quatre edificis de Granollers amb cameres termogràfíques per conèixer el grau d’eficiència energètica

L’acord entre la Fundació La Casa que Ahorra -integrada per nou empreses del sector de la construcció- i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va permetre analitzar el grau d’eficiència energètica de quatre edificis de Granollers. Tres són construccions dels anys setanta situades al barri de Can Bassa (dos) i al barri Congost (un). L’altre és un bloc més nou, situat al centre de la ciutat.

Granollers és la primera ciutat que es va beneficiar d’aquest acord, que també va permetre fer anàlisi en edificis d’Arahal (Sevilla), Madrid, Santander i Segòvia durant les properes setmanes.

L’anàlisi es va fer amb l’ús de cameres termogràfiques que radiografien les façanes  dels edificis per localitzar  els punts on es produeixen  pèrdues d’energia a través d’esquerdes, finestres i altres elements estructurals dels edificis. L’actuació es va completar amb l’ús d’altres eines de diagnòstic. Els resultats del treball han de permetre als veïns d’aquests immobles -un centenar de persones- conèixer de primera mà l’estat dels seus habitatges. També quines són les principals deficiències i, per tant, les prioritats a l’hora de fer actuacions de millora.

La fundació La Casa que Ahorra és una iniciativa pionera a l’Estat que és promoguda per diverses empreses líders dins del sector de la innovació amb l’objectiu d’aconseguir habitatges més eficients des del punt de vista energètic. També volen aportar solucions tant per a la nova edificació com per a la rehabilitació.

ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ ESTUDI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS D’HABITATGES A GRANOLLERS

En aquesta acte es van presentar els resultats de l’estudi que es va fer a l’hivern de 2012 en tres edificis d’habitatges de Granollers d’acord amb el Programa de Diagnòstic Energètic de l’Hàbitat Urbà que impulsava la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Fruit del conveni marc de col·laboració, signat per la FEMP, Federación española de Municipios y Províncias, i la Fundació la Casa que ahorra, els municipis de Arahal (Sevilla), Granollers (Barcelona), Madrid, Santander i Segòvia van estar triats, entre 31 que es presentaven a la convocatòria, per dur a terme estudis d’eficiència energètica en edificis i habitatges.

Els resultats de l’estudi fet a Granollers es van fer públics el dia 19 de juny del 2012 per ciutadans i professionals i feien evident la importància que poden arribar a tenir les pèrdues energètiques en els habitatges i les mesures per reduir-les de forma significativa.

 

Informe 30.1715.0-01 Campaña termográfica en Granollers

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *