BENVINGUDA:

Benvinguts i benvingudes al bloc de l’Escola Bressol Municipal Giravoltes. L’objectiu d’aquest bloc es informar-vos de totes les activitats i els projectes que portarem a terme durant aquest curs. Hi podreu trobar informació general de l’escola, propostes que fem amb els infants, activitats amb famílies…

Us animem a participar, compartir, intercanviar experiències…

Salutacions cordials,

L’Equip de l’Escola

DSCN1247_

-IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE

Escola Bressol Municipal Giravoltes
Ctra de Caldes, 52
08403 GRANOLLERS

Telèfon…………………… 93.861.65.65
Correu electrònic……. 08071652@xtec.cat
Codi del centre……….. a8071652

El centre és de titularitat municipal. Depèn de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esports.

-DEFINICIÓ DEL CENTRE

L’Escola Bressol Municipal Giravoltes és un centre educatiu de primer cicle d’Educació Infantil, que acull infants de 9 mesos fins a 3 anys i ofereix suport a llurs famílies.

L’Escola Bressol Municipal Giravoltes, juntament amb l’EBM Tortuga i l’EBM Teler, constitueixen la xarxa d’escoles bressols municipals, les quals tenen un marc de referència que les identifica com a centres públics en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El projecte educatiu de les EBM té un marc comú que comparteixen  els tres centres, amb un model que posa l’accent en donar un servei de qualitat des de les diferents perspectives: des dels infants, les famílies, les professionals i la comunitat, i alhora cada escola bressol desenvolupa el seu pla anual tenint en compte el context i les peculiaritats del barri on està ubicada, i d’acord al Projecte Educatiu de Centre.

Aquesta escola és de nova creació, la qual s’inicià el curs 2010-11.  Està situada al Barri del Congost de Granollers.  Per la seva situació, entre el Centre, el Barri de Can Gili i a tocar amb la població de Canovelles, conviuen a l’escola diversitat d’infants i famílies.

Tenim com a tret d’identitat l’escolta, l’observació i l’acompanyament dels infants i les seves famílies en el seu creixement integral a través d’un seguit de propostes vivencials, experimentació i descoberta. Estem vinculats a la nostra ciutat; a prop del nostre entorn, de la nostres festes i tradicions.

-LÍNIA PEDAGÒGICA

El nostre model d’escola posa l’accent en la qualitat del servei, des de diferents perspectives: infants, famílies, professionals i comunitat.

Professionals:
Les educadores del centre són professionals competents, que coneixen l’etapa evolutiva, amb capacitat d’empatia i escolta activa per comunicar-se i donar resposta a les necessitats i reptes que plantegen els infants; alhora que comparteixen amb les famílies l’educació dels infants i generen relacions basades en el respecte i la confiança. Al mateix temps, són professionals amb capacitat i compromís per treballar en equip, implicació en el context comunitari i participació en processos d’actualització i formació permanent.

Comunitat:
El centre està receptiu i obert a noves necessitats de les famílies del barri i/o comunitat. Al mateix temps, els professionals han d’articular el seu treball en xarxa, no solament entre els centres municipals, sinó també amb professionals d’altres àmbits i serveis. És un requeriment i alhora una necessitat per tal de donar coherència a l’atenció que s’ofereix als infants i les famílies usuàries, i també d’obertura a la resta de serveis i de famílies de la ciutat.

Atenció a la diversitat:
L’atenció a la diversitat inclou les diferencies individuals, la diversitat cultural de les famílies i les necessitats educatives de cada infant.

La diversitat és considerada una riquesa i es tracta amb tota normalitat en la vida del centre per afavorir el coneixement entre cultures en contacte. És necessari promoure iniciatives adients amb la participació de les famílies, i en conseqüència, a l’Escola Bressol no es fa cap discriminació per raons culturals, socials o econòmiques.

Tots els infants són diferents, però posem una atenció preferent als infants amb necessitats educatives especials (NEE).

El centre comparteix el procés de l’infant, i també ens fa el seguiment, amb els professionals dels serveis especialitzats del CDIAP.

Llengua de comunicació:
La llengua de comunicació del personal del centre amb els infants és el català, segons preveu la Normativa de la Generalitat.

La llengua d’ús del personal amb les famílies és preferentment el català, sempre que ho permeti la comunicació. En el cas que la família tingui dificultat de comprensió, s’utilitzarà el castellà o els mitjans disponibles que facilitin la comunicació entre la família i el centre.

-EL PER QUÈ DEL NOM DE L’ESCOLA

Giravoltes és el ball més emblemàtic dels Gegants de Granollers. Un ball únic, un dels moments més emotius de la Festa Major, reconegut per tots, amb una música molt especial composada pel músic granollerí Martí Ventura.

giravoltes1

Giravoltes ens vincula a la nostra ciutat, ens apropa al nostre entorn, a la nostra Festa Major i a les nostres tradicions. El ball de Giravoltes implica a tota la comunitat, de la mateixa manera que el nostre projecte implica a tota la comunitat.

http://gegantsgranollers.org/gegants/giravoltes/

 

 

-ESCOLA I  SERVEIS

L’escola disposa de dos patis, quatre aules, més una altra de polivalent amb terrassa. Totes tenen lavabos/canviadors adaptats als infants així com accés directe a un dels dos patis.

Acollim 66 infants dels 9 mesos fins als tres anys els quals s’organitzen de la següent manera:
2  grups d’1 a 2 anys de 13 infants cadascú
2 grups de 2 a 3 anys de 20 infants cadascú

Els serveis que oferim són:
– Servei de menjador amb cuina pròpia
– Servei d’acollida matinal
– Facilitar informació, suport i espais de participació a les famílies

Horari:
L’escola funciona de 9h del mati a les 17h de la tarda. De 8 a 9h ofereix servei d’acollida.

Calendari:
El centre funciona de setembre fins juliol. El calendari el determina l’ajuntament per cada curs.

-ESPAIS DEL CENTRE

1 2 3  5 6 7 8 9      4

-EQUIP EDUCATIU
En l’actualitat, som un equip de nou educadores. Cada grup té una educadora referent, i cada dos tenen una educadora de suport. Aquest any, comptem amb una vetlladora. I una coordinadora que vetlla pel bon funcionament de l’escola.