Són considerades les primeres educadores dels seus fills i filles, són responsables legals i alhora tenen l’oportunitat de donar continuïtat a les criatures al llarg de la seva vida. L’escola els hi dona l’oportunitat de participar, de compartir llur experiència amb altres famílies i alhora els ofereix suport en les tasques de criança i educació dels seus fills i filles mes petits.

 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

A la nostra escola donem molta  importància a la comunicació amb les famílies ja que la considerem clau pel benestar dels infants,  per aquesta raó potenciem diferents canals per fer-la possible. La comunicació amb les famílies es canalitza mitjançant:

  • Entrevistes individuals: inici de curs, adaptació i fi de curs.
  • Reunions: reunió informativa general d’escola i reunió d’estança.
  • Comunicació diària: verbal breu en entrades i sortides, graella de rutines diàries i diari general d’estança (esdeveniments i activitats que succeeixen a l’estança i a l’escola).
  • Comunicació escrita individual: informe de fi de curs.
  • Cartelleres
  • Enquestes de satisfacció (es passen a les famílies a final de curs per avaluar el servei en general).

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Comissió de mares i pares: hi ha participants de totes les classes i es preparen diferents esdeveniments com la sortida de principi de curs, preparació de material per a les festes, festa de fi de curs, tallers d’aigua…

Sense títol   ebm2   ebm3   ebm4

  • Tertúlies i tallers familiars: espai de diàleg, d’intercanvi entre pares i mares i mestres. Aquest curs 2014/15 tenim previstes:

– Novembre: Les activitats de vida quotidiana en infants de 0-3 anys. Condueix la tertúlia Pilar Molina, infermera pediàtrica jubilada.

– Gener: Taller familiar de jocs de falda i moixaines. Anna Torrents, mestra de música.

P1140146P1140126

– Març: Compartir experiències del pas del primer al segon cicle d’Educació Infantil.

Sense títol          Sense títol

– Maig: Els límits.

  • Consell escolar: fomentar la participació de tots els agents educatius (representants de les famílies, de l’ajuntament i de les mestres) en el bon funcionament del centre.