ESPAI EXTERIOR

En la recerca, com a equip, dels beneficis del contacte de l’infant amb la natura vam entrar en el grup de treball sobre la importància de l’espai exterior a l’escola bressol, encapçalat per la doctora en Neuroeducació Marta Portero de la UAB.

En els espais exteriors els infants actuen de manera lliure i autonoma, estimulats per propostes que els hi ofereix l’entorn i fomenta la curiositat que és un procés innat i clau per iniciar la motivació intrinseca de l’aprenentatge. Considerem l’hort, el jardí i l’espai Congost  espais d’aprenentatge que fomenten els diferents desenvolupaments: artístic, social, motriu, simbòlic…