L’Escola Municipal de Música i Conservatori “Josep M. Ruera” de Granollers basa el seu model educatiu en la màxima competència professional, la vocació pedagògica, la vinculació a la ciutat i l’obertura a les noves tendències artístiques i docents. És un centre educatiu integrador, afavoridor de la cohesió social, que va de bracet amb la societat a la qual serveix.

    A l’escola, el currículum és flexible, adaptable a la personalitat de cada alumne. Per als que vulguin treballar la música més a fons l’escola té, com a entitat associada, un conservatori de nivell mitjà (Grau Professional). L’escola-conservatori és una entitat que ha apropat Catalunya als sistemes europeus més representatius oferint als estudiants la possibilitat de fer els estudis oficials de música en xarxa amb els de secundària i batxillerat. Al conservatori, els alumnes que acabin els estudis obtindran la primera titulació amb validesa acadèmica en l’àmbit de la música: el Títol de Grau Professional. L’estudiant que ho desitgi i treballi intensament, estarà preparat per accedir a un centre superior en alguna de les especialitats que s’ofereixen (clàssica, jazz-moderna, instruments històrics, pedagogia…).

    El claustre de professors de l’escola està constituït per músics en actiu, uns que actuen arreu del món i altres més centrats en la docència, conformant un equilibri que facilita un intercanvi de coneixements i experiències molt beneficiós. Un professorat versàtil, expert en diferents especialitzacions i al qual se’l recolza en la seva activitat com a professionals en actiu que la societat sol·licita. Totes les persones que treballem al centre procurem el benestar dels estudiants com a requisit indispensable per a una bona educació musical.

    Molt benvinguts!