1920

Durant les primeres dècades del segle XX, la ciutat de Granollers vivia un moment de plenitud dins l’àmbit musical.

“A principis de l’actual segle, Granollers ja era un planter de músics. Quasi tots ells formaven part de les clàssiques orquestres que amenitzaven, arreu de la nostra terra, les festes majors pobletanes, com també els sants de barri i altres festes populars. Les orquestres de Granollers, estimades a tot Catalunya, eren pels granollerins un motiu d’ orgull ( … )”

Josep M. Ruera i Pinart. La nostra Escola Municipal de Música. Ponència del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural de Granollers, Granollers 1984.

L’ambient que aleshores es respirava a la ciutat, on convivien diferents associacions corals (com l’Orfeó Femení, la Societat coral Amics de la Unió, i diversos esbarts de caramelles i rondalles infantils), va ser del tot favorable per tirar endavant la proposta de creació d’un centre d’estudis municipal de música.

El 15 d’agost del 1920, es va constituir la Junta Directiva del que s’anomenaria l’Associació de Musica de Granollers. Aquest fet va proporcionar a la ciutat la possibilitat d’obrir-se a l’exterior, tot rebent la visita de diverses figures dins el panorama musical nacional i estranger (com el Quartet Renaixement, en Joan Lamote de Grignon, l’Eduard Toldrà, l’Orquestra Simfònica de Madrid, el Quartet Wedling d’Stuttgart, o el violinista belga Mateu Crickboom). Temps més tard, aquesta associació va crear l’Orquestra de Concerts, integrada per músics tant de Granollers com de Barcelona. La ciutat anava creixent, i el seu panorama musical també.

“El Casino de Granollers i La Unió Liberal competien en oferir-nos òperes i sarsueles”.

Josep M. Ruera. La nostra Escola Municipal de Música. Ponència del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural de Granollers, Granollers 1984.

Les activitats musicals eren diverses i, tots plegats, orquestres, orfeons i cors claverians, van contribuir a donar l’impuls definitiu per la creació de la nostra actual Escola Municipal de Música.

” Ningú no podrà ni tan sols regatejar la importància que té, per a Granollers, la fundació d’ una Escola de Música. Són moltes i diverses les raons que poden adduir-se per al seu establiment (…) Ningú no desconeix la importància que té, en la nostra ciutat, aquest aspecte que podríem dir-ne industrial de la música i que és la formació de les petites orquestres que porten el nom de Granollers per tot Catalunya en les diades de festa grossa (…) El renom de les nostres orquestres ens envaeix; llurs èxits tots som a celebrar-los (…) Nosaltres, que en la creació del primer Orfeó Granollerí a la Unió Liberal vèiem un bell previndre per a la vida artística i intel·lectual de la ciutat, (…) voldríem que fos la futura Escola de Música la fornal on es forgessin els músics granollerins (…) Creiem que aquí pot haver-hi una Escola Elemental que devingui de vertadera utilitat, fent possible l’estudi de la música en forma més sòlida que no fins avui i que els qui passin per les seves aules, alliçonats pels seus mestres i ben emmenats amb llur guiatge, puguin devenir vertaders músics (…) Per això nosaltres, que creiem que els Municipis no solament han de preocupar-se de la construcció de voreres i altres millores de caràcter urbà, assistim joiosos a aquest bell despertar de la ciutat, per a oferir als seus fills els mitjans necessaris per a llur enlairament en els diversos aspectes del saber “.A.G.A

Per una Escola de Música. Article publicat al setmanari La Gralla, Granollers, 15 de gener de 1928.

“El 17 de novembre del 1927, el regidor de l’Ajuntament en Francesc Sala i Torras, proposa la creació d’ una Escola Municipal de Música, i per a portar-la a terme, formar una Junta Gestora amb dos regidors, el president de l’Associació de Musica, Sr. Magí Anglès i els membres Bataller, Font i Ruera (…) El Ple de l’Ajuntament acorda formar la comissió que queda integrada pels senyors ja anomenats i pels regidors Sala, Barbany i Parera. Aquesta comissió comença a treballar aviat i aconsegueix que en el pressupost del 1928 ja hi consti una aportació per a la futura escola. L’11 de gener del 1928, els Srs. Sala, Barbany i Anglès, s’entrevisten amb el metre Joan B. Lambert, Director de l’Acadèmia de Música de la Casa Provincial de la Caritat, home molt relacionat amb Granollers, el qual demostra una gran interès per la idea i tot aportant consells per a la futura Escola, accepta formar part del Tribunal d’ oposicions juntament amb altres dos músics “.

Lluís Tintó. Resum de noticies a l’entorn de l’Escola Municipal de Música del Diari de Granollers i del setmanari La Gralla, Granollers novembre 1927-desembre 1828.

El projecte d’Escola començava a veure la llum.
El 22 de març de 1928 es van fer les que serien les primeres oposicions per cobrir les places de professors de solfeig-teoria i piano de la nova escola. L’acte va tenir lloc al Saló d’Actes de Casino de Granollers, i va comptar amb un jurat format pel mestre Joan B. Lambert, en Domènec Mas i Serracant, aleshores director de l’Acadèmia Marshall de Barcelona, i l’organista Mossèn Josep Colomer. Les oposicions les van guanyar els mestres Josep M. Ruera i Aureli Font, que ,des de llavors, van començar a treballar sense descans pel bon funcionament d’aquest nou centre educatiu.

L’Escola va començar la seva vida acadèmica amb un petit curset preparatori, per tal d’escalfar motors abans de l’inici del que seria el primer curs acadèmic oficial. Aquest curset va començar el dia 2 d’abril del 1928 , i va finalitzar el 6 de juliol, tot coincidint amb les vacances escolars d’estiu, moment en el qual es va poder saber que les matricules havien estat de 50 alumnes i que la nova seu, dues aules de les Escoles Graduades Pereanton, malgrat la compra de dos pianos Izabal, era, d’entrada, insuficient pel desenvolupament futur de l’Escola.

“Ahir a les set de la tarda va celebrar-se a la nostra Escola Municipal l’acte de clausura del curset de tres mesos que ha servit de preparació pel primer curs complert que es començarà el primer d’ octubre d’ enguany “.

Escola Municipal de Música. Clausura del curset preparatori. Article de premsa local publicat al Diari de Granollers, Granollers juliol 1928.

El setembre del 1928 es va inaugurar el curs acadèmic 1928-29, amb una matrícula de 68 alumnes, i amb només dos professors en plantilla, que s’ajudaven mútuament per tal de tirar endavant aquest nou projecte educatiu.
L’Escola, que anava creixent a poc a poc, va convocar durant el seu primer any de vida, unes oposicions per cobrir, primer, la plaça de professor de clarinet -saxofon (concedida al mestre Joaquim Pla) i, poc desprès, la de violí, guanyada pel mestre Joan Coll.
Durant l’ any 1929, les matrícules de l’Escola van arribar a 78, i el nombre de professors es va veure incrementat en dos més, en ser convocades les oposicions per cobrir les places d’instruments alts i baixos de metall (atorgades als mestres Joan Godo i Tomàs i Àngel Viñolas i Ridorsa).
A finals d’aquell mateix any, s’atorgà la plaça de director interí de l’Escola al mestre Joan B. Lambert, i de sotsdirector, al mestre Josep M. Ruera.

“I ara permeteu que em feliciti per l’altíssima honra que ha suposat, millor dit, ha estat per a ma modesta persona, l’haver estat l’orientador de tan lloable com formosa iniciativa, la qual, vulgui Deu que puguem veure arribar ufana i esplendorosa a sa major edat, i que els que ens succeeixin, veient-la ubèrrima en fruits i centenària, puguin llavors beneir també la memòria d’aquells benemèrits patricis i demés, que en 1928, amb tant d’entusiasme i ple convenciment d’utilitat l’implantaren “.

Joan B. Lambert. A propòsit de la implantació de l’Escola Municipal de Música, a Granollers. Article publicat al Diari de Granollers. Granollers, 29 de març de 1928.