• EQUIP DIRECTIU
 • Anna M. Piera López – Directora
 • Daniel Rubies Cenoz – Cap d’estudis
 • Maria Jesús Castro Roa – Secretària acadèmica Conservatori
 • Montserrat Rof Boada – Secretària acadèmica Escola
 • CONSELL ESCOLAR
 • Anna M. Piera López – Directora
 • Montserrat Morral Monteis – Representant del professorat
 • Mireia López Ontiveros – Representant de l’Ajuntament
 • Oriol Garcia Molsosa – Representant del professorat
 • Daniel Rubies Cenoz – Cap d’estudis
 • Josep M. Sauret Sumalla – Representant del professorat
 • Ferran Besalduch López – Representant del professorat
 • Manel Roma Sólvez – Representant de pares i mares
 • Jesús Hermosilla Cano – Representant de l\’alumnat
 • Montserrat Rof Boada – Secretària i representant del PAS
 • PERSONAL ADMINISTRATIU I DE REBUDA
 • Montserrat Rof – Secretària
 • Paqui Luque – Conserge