• EQUIP DIRECTIU
 • Anna M. Piera López – Directora
 • Oriol Garcia Molsosa – Cap d’estudis
 • Maria Jesús Castro Roa – Secretària acadèmica Conservatori
 • Montserrat Rof Boada – Secretària acadèmica Escola
 • Daniel Rubies Cenoz – Coordinador TIC
 • CONSELL ESCOLAR
 • Anna M. Piera López – Directora
 • Oriol Garcia Molsosa – Cap d’estudis
 • Mercè Pregona Tubau – Representant de l’Ajuntament
 • Josep M. Sauret Sumalla – Representant del professorat
 • Eduard herrero Gascón – Representant del professorat
 • Almudena Jambrina Santacreu – Representant del professorat
 • Júlia Reyes Aranda – Representant de l’alumnat
 • Anna Farrés Llobet – Representant de pares i mares
 • Montserrat Rof Boada – Secretària i representant del PAS
 • PERSONAL ADMINISTRATIU I DE REBUDA
 • Montserrat Rof – Secretària
 • Paqui Luque – Conserge