Els anys anaven passant, i l’Escola, cada vegada més gran i estable, necessitava aclarir la situació del seu alumnat que, malgrat dur a terme tots els estudis necessaris per a la seva formació, en acabar la seva estada al nostre centre, els seus estudis no tenien cap mena de validesa oficial. Això va portar a la decisió d’intentar establir alguna mena de lligam amb algun Conservatori de Barcelona. Així, amb l’ajut del Sr. Frederic Riera, aleshores president del Patronat de l’Escola, l’alcalde Sr. Carles Font i el conseller de cultura Pere Viaplana, es van començar els tràmits per tal d’aconseguir que l’Escola de Música de Granollers es convertís en una filial del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

El dia 11 de novembre del 1954 la Comissió Municipal Permanent va fer públic:
” S’ha rebut una carta de la Junta Directiva del Conservatori del Liceu de Barcelona comunicant haver admès l’Escola Municipal de Música com a filial, regint-se, a partir d’ara, per les bases de les filials sempre que l’Ajuntament es comprometi a acceptar-les. Si aquestes condicions no es complissin es podria retirar aquesta gratificació amb un any de temps “.

Josep M. Ruera. La nostra Escola Municipal de Música. Ponència del Centre d’ Estudis de l’Associació Cultural de Granollers. Granollers, 1984.

Durant el curs escolar 1954-55, amb una matricula de 131 alumnes, l’Escola ja va començar a treballar amb material pedagògic del Conservatori Superior del Liceu, per tal de preparar els que serien els seus primers exàmens oficials. S’ha de dir, però, que malgrat aquest lligam acadèmic, la nostra escola sempre es va trobar lliure d’utilitzar divers material pedagògic, sempre innovador, vinculat o no amb el Conservatori del Liceu, per tal de garantir la bona formació del seu alumnat. Així va ser en el passat, i així continua en l’ actualitat.

Durant el curs següent, 1955-56, l’aleshores President de la Junta del Conservatori del Liceu, el Sr. Joan Altisent i Ceardi, va crear el Premi Joan Altisent, que, durant força anys, va ser concedit, amb caràcter anual, a diversos alumnes de la nostra Escola.