Pocs anys més tard, el 1983-84, va ser un curs molt decisiu pel nostre centre d’ensenyaments musicals: per una banda, el 16 de gener, per acord municipal, es va concedir el nom de Josep M. Ruera a l’Escola; i, per altra banda, en el D. O. G. Del 7 de novembre, es va publicar el Decret 510/1983 pel qual es reconeixia la validesa acadèmica oficial amb grau de Conservatori Elemental als ensenyaments de l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera. Aquest fet desvinculava l’Escola de qualsevol altre centre oficial, a nivell elemental, i li oferia la possibilitat de preparar, examinar i lliurar titulacions als seus alumnes, amb total llibertat.

L’any següent, el 1984, i per raons de salut del mestre Ruera, la direcció de l’Escola, que aleshores ja contava amb 276 alumnes, va passar a mans del nostre actual director en Carles Riera i Pujal. Aleshores, l’Escola ja comptava amb uns Estatuts i un Reglament interior que, malgrat encara havien d’evolucionar molt, li conferia una personalitat jurídica i d’ordenació que la permetien desenvolupar les seves tasques d’una manera molt més ben establerta.

Al llarg de tots aquests anys, l’Escola continuava creixent, tant en nombre d’alumnes com de personal docent, i les instal·lacions, cada vegada es feien més petites i poc acollidores per la bona continuïtat de la vida del centre. Així, l’any 1986, l’Ajuntament de la ciutat va encarregar el projecte de rehabilitar l’edifici de ” Can Puntes”, al bell mig de Granollers, per tal de convertir-lo en la futura nova seu de l’Escola (la quarta des dels seus inicis). La inauguració d’aquest nou edifici va tenir lloc tres anys més tard, el gener de 1989, donant lloc a una nova etapa plena d’iniciatives i projectes que, en pocs anys, han convertit la nostra Escola en un centre referent dins el món de l’ensenyament musical. Va ser en aquest moment que vam estrenar, també, un nou conserge, l’ Antonio Molina, que ens ha acompanyat al llarg de 24 anys, fins a la seva jubilació, sent substituït aleshores per la Paquita Luque.
L’ actual seu de l’ Escola, ubicada a l’ ala dreta de l’ edifici del Teatre Auditori, amb un accés directe pel carrer Gregori Resina, es va inaugurar el 23 d’ octubre del 2005. Una nova seu que permet incentivar i potenciar la cultura musical a partir del contacte directe entre un ens de formació i un altre de difusió que inclou una orquestra resident.