Anna Alegre Valls

Llenguatge musical

“Licence d’enseignement de rythmique et solfège selon la Mètode Jaques-Dalcroze”, Suïssa. Imparteix regularment cursos de formació del professorat dirigits a mestres de música, dansa, educació infantil i primària, professionals del teatre, entre altres. Com especialista en ensenyament musical a través del moviment ha impartit seminaris, conferències, tallers, cursos en general, a A Coruña, Barcelona, Dresde (Alemanya), Genève (Suïssa), Igualada, León, Lozds (Polònia), Madrid, Valladolid, Vigo, etc.

El seu esperit d’investigació en el camp de la coreografia i de l’expressió creativa l’ha portat a profunditzar en el camp de la rítmica-moviment. És admirada pel seu treball coreogràfic amb nens i adolescents, sent una de les més innovadores especialistes del moment. Actualment és professora a l’Escola Municipal de Música de Granollers i al Centre d’Ensenyaments Primaris, Secundaris i Artístics Oriol Martorell de Barcelona.

El juliol del 2003 és anomenada delegada d’Espanya a la FIER, Féderation International des Enseignants de Rythmique. Des de maig del 2004 presideix l’ Asociación Española de Rítmica.