Glossari – Pantalles

Inici

SOBRE PANTALLES

Quan es parla de les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació,  normalment es fa referència, sobretot, a mòbils, videojocs, ordinadors, internet, televisió, ràdio i premsa digital.

En canvi, quan parlem de pantalles, acotem aquest camp a les tecnologies o aparells que tenen la funció d’entretenir i/o facilitar la comunicació en format més visual. Per tant, ens estem referint a mòbils, videojocs, ordinadors i televisió.

La dependència envers aquests aparells se situa en les anomenades addiccions comportamentals, trastorns en què l’individu desenvolupa dependència respecte d’una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies tòxiques.

Paraules clau

Adolescents i tecnologia

La relació amb les pantalles es veu intensificada per les característiques pròpies d’aquesta etapa del cicle vital, en què augmenta la influència de l’entorn social i la sensibilitat. El dia a dia d’un adolescent a la nostra societat implica una convivència constant amb les noves tecnologies, com a mitjà de comunicació que canalitza les relacions socials, els espais d’oci i d’entreteniment.

Segons Young (1999), davant la dependència envers internet, és important educar en l’ús com a font d’informació i incorporar aquesta eina en les metodologies d’estudi de l’adolescent, de manera que la xarxa sigui un espai de comunicació vinculat a la reflexió i al coneixement.

Pot passar sovint que en l’àmbit domèstic les valoracions que fan els adults sobre l’ús d’internet siguin negatives (fet que evidencia problemes de relació educativa). Creiem que és adequat propiciar un bon ambient de comunicació que ajudi l’adolescent en el seu procés de socialització i li faciliti referents adults sobre els avantatges i inconvenients d’utilitzar aquestes eines.

Dependència a de les pantalles

La dependència envers les pantalles és considerada una addicció comportamental per molts especialistes. Ve determinada per conductes problemàtiques amb conseqüències a la vida i a l’entorn de la persona.

Els criteris per determinar si ens trobem davant un possible ús excessiu de les pantalles és difícil de determinar. Tot i així, és important tenir en compte uns senyals d’alerta que poden afectar seriosament el desenvolupament de la vida i/o entorn de la persona, amb un ús compulsiu que interfereix en les relacions socials, familiars, acadèmiques o laborals. Parlem de:

 • Creixement progressiu del temps dedicat a l’ús de les pantalles
 • Tendència a l’aïllament familiar i social, amb pèrdua d’interès per fer activitats amb altres persones
 • Baix rendiment escolar (sovint, per manca de concentració o per falta de descans durant la nit)
 • Abandonament d’activitats familiars, socials o d’oci
 • Canvis en l’estat d’ànim, mal humor o irritabilitat si la conducta no es pot portar a terme
 • Augment de conductes impredictibles
 • Creixement progressiu i per sobre de les seves possibilitats de la despesa econòmica en  tecnologia
 • Augment del secretisme relacionat amb el fet de connectar-se, jugar, xatejar, etc.
 • Malestar o canvi d’estat d’ànim quan la conducta no es pot portar a terme, i alleujament quan sí que s’aconsegueix (síndrome d’abstinència i efecte de recompensa posterior)

Usos de pantalles

Smartphone

QUÈ SÓN?

Dispositiu de telefonia mòbil que té prestacions similars a les d’un ordinador i que destaca per la seva connectivitat. Conta amb totes les funcions bàsiques d’un mòbil i se li afegeixen característiques avançades com internet, pantalla tàctil, capacitat multimèdia,…

Els mòbils donen la llibertat de poder connectar amb una altra persona en qualsevol moment. A més, la gran quantitat d’aplicacions que hi ha disponibles i que són gratuïtes i que faciliten el joc, comunicar-se, accedir a informació, quedar amb amics, estudiar, orientar-me…

Tot i que sembla imprescindible tenir un smartphone avui en dia, tenir la capacitat d’estar desconnectat del món digital també ajuda a potenciar la creativitat, autonomia i autoestima. Que no tot passi per una pantalla!

SI EM CONNECTO A UNA XARXA SOCIAL, COM EM PUC PROTEGIR?

Si es decideix utilitzar el mòbil cal tenir en compte les següents consideracions:

 • Intentar que la comunicació sigui fluïda i fàcil. Enviar massa informació o barrejar-la amb altres temes pot complicar-la.
 • Buscar espais sense mòbil facilitarà la concentració en els estudis, la feina, la família, els amics… Busca espais de desconnexió.
 • Deixa de mirar-lo una estona abans d’anar a dormir. Així el cervell podrà descansar i el son serà més conciliador.
 • Si la persona amb la que es vol parlar és a prop, potser millor fer-ho cara a cara, no?
 • Busca espais de relació presencials i lliure de mòbil.
 • Posar-lo en silenci sempre que es pugui ajudarà a desconnectar i centrar-se en el que s’està fent.

SENYALS D’ALERTA

Cal prestar especial atenció quan es doni alguna de les següents situacions:

 • Quan es té el mòbil a prop hi ha més sensació de seguretat i tranquil·litat. Necessitar tenir el mòbil a sobre tot el dia pot ser un senyal de que depenc massa d’ell.
 • Necessitar estar pendent tot el dia de les trucades i whatsapps que es reben crea ansietat.
 • No imaginar la possibilitat d’estar lluny del mòbil més d’una hora. Necessitar controlar-lo tota l’estona ens ha de fer estar a lloro!
 • Quan s’intueix que es pot quedar sense bateria apareix ansietat i nerviosisme per por a no estar connectat i disponible.
 • S’inverteixen més diners del que s’havia previst.
 • L’activitat principal al llarg del dia és a través del mòbil.
 • Cada vegada que em quedo sense el mòbil, apareix enfado i ansietat.
 • Les activitats acadèmiques i laborals estan interferides per l’ús del mòbil.

Si et trobes en alguna situació de les anteriors que t’incomoda i vols canviar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Smart TV

QUÈ SÓN?

Es caracteritza per tenir connexió a internet i està preparat per poder oferir diferents serveis digitals. Per això, es pot buscar contingut per internet, accedir a xarxes socials, streaming i interactuar amb diferents aplicacions.

SI MIRO LA TELEVISIÓ INTEL·LIGENT, COM EM PUC PROTEGIR?

Si el t’agrada mirar la televisió intel·ligent, cal fer-ho amb seguretat:

 • Tenir criteri davant la gran informació que arriba. No tot el que s’hi ensenya és del tot cert.
 • Compartir l’estona de mirar la TV fa que sigui més divertit. Així mentre es mira es comparteix l’estona amb persones en el món no virtual.
 • Tenir criteri a l’hora d’escollir el que veure i mirar les recomanacions per edat.
 • No prioritzar el temps de TV a estar amb altres persones en el món no virtual.
 • Limitar el temps de veure la TV ajudarà a no deixar-se adduir per ella. Marcar-se límits d’horari ajudarà a desconnectar-se.
 • No mirar-la en els àpats o en altres activitats en família. Cada cosa al seu temps.

SENYALS D’ALERTA

Cal prestar especial atenció quan es doni alguna de les següents situacions:

 • El primer que es fa quan s’arriba a casa és engegar la tele, tot i que no s’estigui mirant.
 • Cada vegada es necessita passar més estona mirant-la.
 • S’hi dedica massa estona i això afecta al rendiment acadèmica o laboral: es pot dedicar menys temps a fer deures, es va a dormir tard…
 • Quan no es pot mirar apareixen sentiments d’angoixa, nerviosisme i enfado.

Si et trobes en alguna situació de les anteriors que t’incomoda i vols canviar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Videojocs

QUÈ SÓN?

Programes informàtics d’entreteniment programats per executar-se a ordinadors, mòbils, videojocs, etc. i que permeten jugar en línia amb altres persones. Els més jugats són els anomenats MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Play Game), joc de rol massiu. Tot i que també destaquen FPS (Firts Person Shooter), els jocs esportius i els jocs d’estratègia.

S’hi pot jugar en solitari, connectar-se amb col·legues o amb gent desconeguda, des de qualsevol lloc on hi hagi connexió a internet. Permeten desconnectar de tot i endinsar-se a un món virtual.

SI JUGO A VIDEOJOCS, COM EM PUC PROTEGIR?

Si es decideix jugar a videojocs cal tenir en compte les següents consideracions:

 • Limitar el temps de joc i complir l’horari prèviament marcat.
 • Buscar espais de descans. Donar-li un descans al cervell i a la vista!
 • Tenir clar que el que es viu en aquest món virtual és només un joc. Agafar-ho amb calma.
 • Assegurar-se de que l’oci no passarà únicament per els videojocs. Combinar-ho amb altres activitats fora del món virtual.
 • Escollir videojocs recomanats a l’edat i tenir criteri a l’hora d’escollir la temàtica.

SENYALS D’ALERTA

Cal prestar especial atenció quan es doni alguna de les següents situacions:

 • Apareix ansietat quan no s’hi pot jugar.
 • Quan el jocs (perdre o finalització de temps) apareix nerviosisme, mal humor, agressivitat…
 • Cada vegada es necessita jugar més sovint i dedicar-hi més estona.
 • Apareixen conflictes quan una persona externa al joc intenta limitar el temps de joc.
 • La prioritat en el dia a dia és jugar al videojocs.
 • Baixada del rendiment escolar o laboral degut a la quantitat d’hores dedicades al joc.
 • S’altera el ritme de son i dels àpats.
 • Quan s’acaba de jugar la persona es nota agressiva i en estat d’alerta. També li costa reactivar-se amb el món no virtual.

Si et trobes en alguna situació de les anteriors que t’incomoda i vols canviar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Xarxes socials

QUÈ SÓN?

Les xarxes socials són estructures socials compostes per grups de persones connectades per un o varis tipus de relacions i que en aquest cas s’ubiquen a internet. Són plataformes on les persones poden compartir coneixement, fotos, inquietuds, etc., i que permeten mantenir el contacte amb altres persones del meu entorn, estiguin lluny o a prop.  Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp són algunes de les més utilitzades.

Tot i que són plataformes gratuïtes, l’empresa guanya els seus beneficis a través de les nostres dades bescanviant-les obtenint informació nostra, amb publicitat… Això ho aconsegueixen fent-se propietaris de les dades que allà es comparteixen, les nostres dades deixen de ser únicament meves.

SI EM CONNECTO A UNA XARXA SOCIAL, COM EM PUC PROTEGIR?

Si es decideix utilitzar alguna xarxa social, cal tenir en compte les següents consideracions:

 • No compartir mai dades de contacte o altres dades sensibles com el número de telèfon, l’adreça de casa, el correu electrònic privat, el número de compte…
 • Utilitzar contrasenyes complexes.
 • Sempre que sigui possible, configurar el compte en privat. Així es pot tenir major control sobre qui té accès a les dades i informacions que es comparteixen a les xarxes.
 • Dedicar una estona a llegir les condicions i termes d’ús abans de donar-se d’alta, així es sap el que s’està acceptant.
 • Fer neteja de les persones que segueixen el perfil personal. Eliminar a aquelles persones desconegudes o que generen desconfiança.
 • Pensar dos minuts abans de penjar qualsevol informació per no deixar-se portar per la rapidesa pròpia de les xarxes socials. No compartir aquelles informacions que en un futur poden avergonyir o que poden ser utilitzades de forma incorrecta per altres persones.
 • No compartir cap imatge o vídeo d’altres persones sense el seu consentiment.
 • Regular el temps que es dedica a connectar-se a les xarxes socials. Tenir clars els moments de connexió pot ajudar a saber-se desconnectar.
 • No donar per fet que tothom en té. Respectar les decisions personals de cadascú, tinguin o no xarxes socials.
 • Reflexionar sobre el rastre digital que s’està deixant. Tot allò que es comparteix deixa un rastre que anirà completant la identitat digital.

SENYALS D’ALERTA

Cal prestar especial atenció si es produeix alguna de les següent situacions:

 • Dedicar més temps a la xarxa social que a l’estudi, feina, amistats, família…
 • Les amistats canvien i cada vegada n’hi ha més al món virtual que al món no virtual.
 • Estar més pendent de les novetats de la xarxa que de relacionar-me amb el meu entorn no virtual.
 • Qualsevol pla que no inclogui la xarxa social no agrada i es rebutja.
 • Estar connectat a la xarxa social treu temps d’altres activitats no virtuals com fer esport, estudiar, menjar, dormir…
 • Hi ha dificultat per complir un horari de desconnexió.
 • Rebre sol·licituds d’amistat i missatges de persones desconegudes que volen informació personal.
 • Dificultats per dormir, nerviosisme i sedentarisme derivats del temps de connexió a les xarxes socials.
 • Hi ha material personal compromès a les xarxes difós per terceres persones.
 • Ser víctima d’algun delicte informàtic: ciberassetjament, sextorció, suplantació d’identitat, grooming…

Si et trobes en alguna situació de les anteriors que t’incomoda i vols canviar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Xatejar

QUÈ SÓN ELS XATS?

Sistema de comunicació escrita a través d’Internet entre dues o més persones i, poden ser eines per conèixer gent de tot el món. Les aplicacions cada vegada més inclouen la opció de poder xatejar amb els meus contactes, convertint-se en una eina més de comunicació.

SI XATEJO, COM EM PUC PROTEGIR?

Si el xat és una eina de comunicació més, cal fer-ho amb seguretat:

 • Marcar un horari màxim de temps al xat i respectar-lo. Buscar espais de desconnexió digital.
 • Tenir en compte que la comunicació a través d’una pantalla facilita que hi hagi males interpretacions. Ser molt clar en el que es diu i no deixar marge a l’error ajudarà a tenir una conversa fluïda i agradable.
 • Que hi hagi una pantalla entre mig de la conversa no justifica que tot valgui. No dir per la pantalla res que no es diria en persona ajudarà a reduir els mals rotllos.
 • Si una persona no em tracta bé pel xat, la opció de bloquejar és una molt bona opció.
 • Evitar compartir continguts compromesos i que puguin ser utilitzats en contra en un futur proper o llunyà. El que es comparteix a la xarxa allà és queda i es perd el control total sobre aquesta informació.

Connectar amb persones desconegudes pot portar sorpreses desagradables. En el cas de que ho faci:

 • Evitar compartir imatges o vídeos amb contingut sexuals. Si es veu el cul que no es vegi la cara!
 • Evitar donar dades personals d’un mateix o d’altres persones.
 • Tenir en compte que potser la persona amb la que s’està xatejant no és qui es creu. Es podria tractar d’una identitat falsa o de suplantació d’identitat.
 • Abans de quedar amb algú desconegut, assegurar-se molt bé de que és qui diu. Si es decideix fer, millor anar acompanyat i en un lloc públic i concorregut.

SENYALS D’ALERTA

Cal prestar especial atenció quan es doni alguna de les següents situacions:

 • Costa molt parar i cada vegada s’hi dedica més estona.
 • Quan no es té res més a fer, és la primera opció.
 • Es deixa de banda altres activitats per dedicar-se a xatejar.
 • El rendiment escolar i laboral baixa a conseqüència del temps dedicat a xatejar.
 • Anar a dormir molt més tard de lo previst per poder xatejar.

Si et trobes en alguna situació de les anteriors que t’incomoda i vols canviar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Alguns fenòmens associats a les pantalles que impliquen un risc

Ciberassetjament o "ciberbulling"

És l’ús dels mitjans de comunicació (correu electrònic, xarxes socials, SMS, xats, etc.) per assetjar a un individu o grup, mitjançant atacs personals.

Engatussament o "grooming"

Accions deliberades per part d’un/a adult/a de cara a establir llaços d’amistat amb un/a menor a Internet amb l’objectiu d’obtenir algun tipus de satisfacció sexual.

"Griefing"

Dins l’àmbit del joc, aquells usuaris que perjudiquen intencionadament i sistemàticament a altres jugadors.

Missatges ham o "trolling"

Comportament malintencionat d’alguns usuaris que cerquen provocar polèmica amb els seus missatges a la xarxa.

Nomofòbia

Por irracional a haver d’estar un període de temps sense el mòbil.

Pesca electrònica o "phishing"

Frau que consisteix en fer-se passar per una entitat per aconseguir les dades d’accés de l’usuari al seu correu, compte bancari, clau d’accés a alguna web, etc.

"Sexting"

Fa referència a la pràctica sexual que consisteix a enviar continguts eròtics (sovint, fotos) amb mitjans digitals a una altra persona. Es fa amb el consentiment de qui ho envia i de qui ho rep.

"Sexpreading"

Enviament d’imatges íntimes de caràcter sexual d’una persona sense el seu consentiment. També és una manera d’assetjar algú.

"Sextorsió"

Amenaça de fer sexpreading per treure’n profit.

Si en vols saber més, consulta l’apartat de Recursos de la web.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies