ConsellCiutat

Consell de Ciutat

QUI EN FORMA PART?
DOCUMENTACIÓ
COMISSIONS DE TREBALL
RECOMANACIONS

Qui en forma part?

Documentació

Comissions de treball

El Plenari del Consell pot acordar la constitució de comissions de treball per a qüestions específiques, que es dedicaran a l’elaboració dels estudis, informes i propostes que se li encarreguin. En data 6 de febrer de 2017 es va acordar constituir les següents Comissions:

Comissió de Participació. Té l’objectiu de revisar el model de participació de l’Ajuntament de Granollers i fer aportacions a la proposta de Reglament de Participació de Granollers.

Convivència i civisme. Té l’objectiu de i) definir accions a incloure en la campanya de civisme i ii) definir estratègies per fer coresponsables entitats i ciutadania.

A més, membres del Consell de Ciutat participen a títol individual a processos deliberatius del Pla Estratègic i el Pla de Mobilitat

Recomanacions

Aquest apartat recollirà els informes i recomanacions elaborats pel Consell per tal d’assegurar la difusió dels debats i els acords, i donar-los a conèixer a la ciutadania en general

baixa (8)

baixa (7)