El Consell de ciutat és un òrgan de participació ciutadana amb caràcter no vinculant en planificació estratègica, desenvolupament local i grans projectes de ciutat.

QUI EN FORMA PART?

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ

NOTÍCIES

AGENDA