El Reglament del Consell de Ciutat estableix que representants de partits polítics en formin part. El cartipàs municipal recull els polítics que en formen part, i actualment són:

Josep Mayoral

Josep Mayoral

Alcalde de Granollers i President del Consell de Ciutat

Andrea Canelo

Andrea Canelo

3a Tinent d’alcalde i Regidora de Processos Participatius
Rudy Benza

Rudy Benza

Representant grup municipal PSC-CP
Ester Lara

Ester Lara

Representant grup municipal Junts x Granollers
Josep Canudas

Josep Canudas

Representant grup municipal ERC-AM

Elisabet Acedo

Representant grup municipal Cs

Mònica Ribell

Mònica Ribell

Representant grup municipal Primàries