El Reglament del Consell de Ciutat estableix que representants de partits polítics en formin part. El cartipàs municipal recull els polítics que en formen part, i actualment són:

Josep Mayoral

Josep Mayoral

Alcalde
Alba Barnusell

Alba Barnusell

1a Tinent d’alcalde
Rudy Benza

Rudy Benza

Representant grup municipal PSC-CP
Àlex Sastre

Àlex Sastre

Representant grup municipal CiU
Dolors Martínez

Dolors Martínez

Representant grup municipal ERC-AG-AM
Jordi Pavón

Jordi Pavón

Representant grup municipal Cs
Josep Maria Gontan

Josep Maria Gontan

Representant grup municipal CpG-CUP-PA
Jose Maria Moya

Jose Maria Moya

Representant grup municipal PP