El Reglament del Consell de ciutat estableix que representants de partits polítics formin part del Consell de ciutat. El cartipàs municipal recull els polítics que en formen part, actualment són:

 

Rudy Benza

Rudy Benza

Representant grup municipal PSC-CP
Àlex Sastre

Àlex Sastre

Representant grup municipal CiU
Dolors Martínez

Dolors Martínez

Representant grup municipal ERC-AG-AM

Jordi Pavón

Representant grup municipal Cs
Josep Maria Gontan

Josep Maria Gontan

Representant grup municipal CpG-CUP-PA

Jose Maria Moya

Jose Maria Moya

Representant grup municipal PP
Alba Barnusell

Alba Barnusell

1a Tinent d’alcalde
Josep Mayoral

Josep Mayoral

Alcalde