El Reglament del Consell de ciutat estableix que en formaran part un nombre de persones representants de les Associacions de Veïns, determinades en proporció a un terç de les mateixes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de cada entitat.

Aquestes entitats van ser escollides aleatòriament per insaculació sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016

Juan Antúnez

Juan Antúnez

Associació de Veïns del Congost
Ricard Saurí

Ricard Saurí

Associació de Veïns Girona Centre
Joan Estapé

Joan Estapé

Associació de Veïns Sant Julià de Palou
Maria Cristina Tarrés

Maria Cristina Tarrés

Associació de Veïns Joan Prim Centre
Henry Portocarrero

Henry Portocarrero

Associació de veïns Tres Torres
Joan Valero

Joan Valero

Associació de Veïns Can Bassa