PROVES D’ ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA-Conservatori

Inscripció proves d’accés i preinscripció al Conservatori per al curs 2017-2018:

Resolució ENS/407/2017, de 28 de febrer

Data inscripció prova i preinscripció:

Del 27 de març al 6 d’abril de 2017

Preu:

68.47 euros alumnes escola
96.80 euros alumnes nous

Documentació:

Imprès inscripció
Imprès dades bancàries + document titularitat + còpia DNI titular compte (alumnes nous)
Còpia DNI, NIE o passaport

Data primera prova (llenguatge musical):

Dimarts dia 23 de maig de 2017, a les 10h

La data de la prova d’instrument es concretarà un cop tancada la inscripció.

Avisos:

La Resolució de la Generalitat indica que la inscripció és del 23 de març al 6 d’abril, però secretaria estarà tancada els dies 23 i 24  per la qual cosa obrirem la inscripció el 27 de març.

 

Resolució: Convocatòria Proves GP 17

Imprès inscripció: Sol·licitud inscripcio proves musica

Imprès dades bancàries: Nou full dades bancàries cobraments

IV JORNADES PER CONNECTAR CONEIXEMENTS

Diàleg entre música i arquitectura

Les IV Jornades per connectar coneixements les dediquem a música i arquitectura. S’assemblen, elements com la representació gràfica (la partitura, el plànol), l’altura, la repetició, ritme, harmonia, la proporció, el moviment…són emprats tant en música com en arquitectura. Combinats, expressen el pensament de l’obra i en configuren l’estructura, la forma. Hauria estat igual la polifonia sense la volta arquitectònica? Els sons i l’edifici interactuen, es projecten mútuament.

Iannis Xenakis, compositor i arquitecte col·laborador de Le Corbusier, afirmava que l’arquitectura i la música són les arts on la matèria i la forma es relacionen més íntimament. Una relació i un diàleg que volem promoure.

Hi sou convidats!