NOTES PROVES ACCÉS AL GP

LM INST FINAL CURS ACCÉS ESPEC DNI INICIALS
7 7,1 7,1 1 violí .140X LAC
6,3 6,6 6,5 1 violí .407R PBO
7,4 6,4 6,9 1 violí .976S BBG
7,1 7 7,1 1 violí .169R MGG
7,6 9 8,3 1 contrabaix .563C SAG
8,5 9,5 9 1 contrabaix .104M BCR
6,1 8 7,1 1 violoncel .699H FdlOV
7,6 8 7,8 1 violoncel .482L AEP
9,6 10 9,8 1 violoncel .473S MMR
7,2 8,8 8 1 Guitarra .021J BAN
6,7 7,3 7 1 guitarra elec .646D IGR
7 8,5 7,8 1 Guitarra .304L IMS
7,3 7,8 7,6 1 Guitarra .763X EPP
7,7 7,5 7,6 1 Guitarra .472K MRM
9,2 10 9,6 1 cant .630X NVX
8,9 9,6 9,3 1 saxòfon .276H EAB
8,2 5,5 6,9 1 piano ,722H CMM
6,9 7,5 7,2 1 piano .463M MMA
8,2 6,5 7,4 1 piano .218M JMH
8,1 7,3 7,7 1 piano .735S PMA
9,1 8,5 8,8 1 Piano .689P RPP
5 7,75 6,4 2 violoncel .486F JFG
8,4 7,75 8 2 Clarinet .806X OAB
9,4 9,25 9,3 2 oboè ,705D MMF
7,75 8,75 8,3 3 piano .396R LPR
8,05 5,5 6,8 3 Piano .749L MPP
8,2 6,8 7,5 4 oboè .485K GBT

LLISTA ADMESOS A LES PROVES ACCÉS AL CONSERVATORI

NÚM DNI INICIALS
1 …169R MCG
2 …722H CMM
3 …563c SAG
4 …976S BBG
5 …276H EAB
6 …699H FdlOV
7 .…486F JFG
8 …140X LlAC
9 …396R LPR
10 …218M JMH
11 …735S PMA
12 …485K GBT
14 …473S MMR
13 …304L IMS
15 …407R PBO
16 …472K MRM
17 …472K OAB
18 …749L MPP
19 …021J BAN
20 …763X EPP
21 …689P RPP
22 …104M BCR
23 …482L AEP
24 …705D MMF
25 …646D IGR
26 …630X NVX
27 …463M MMA

PROVES ACCÉS AL CONSERVATORI

INSCRIPCIÓ PROVES:

Del 17 al 24 de març de 2021

La primera prova està prevista el dilluns dia 18 de maig,  a les 10h del matí

A partir d’aquest dia es faran les proves d’instrument que s’anunciaran posteriorment.

Tota la informació la trobareu a la Resolució EDU/330/2021 de 9 de febrer. També s’informa que atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d’acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. si aquest fos el cas els nous calendaris d’actuació  es faran públics a la pàgina web del Departament d’Educació i en aquest mateix web.

Documentació a presentar:

Alumnes de l’escola:

  • Imprés matrícula
  • Còpia DNI de l’alumne/a
  • Preu de la prova: 68.47€ (es carregarà en el compte de què disposem)

Alumnes nous:

  • Imprès matrícula
  • Còpia DNI alumne/a
  • Dades bancàries. Preu de la prova 96.80€ L’Ajuntament ens demana l’original del full de dades bancàries (amb còpia del DNI del titular que signi el document o certificat de titularitat).

La domiciliació es pot fer per també per la Seu Electrònica de l’ajuntament amb idcat mòbil si no es té certificat digital.

En aquest  enllaç hi trobareu la informació sobre com treure’s l’idcat mòbil i també del tràmit per tal de poder presentar la domiciliació

Com obtenir idcat mòbil   Domiciliació de pagament de tributs o taxes

Documents:

  1. Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés i de preinscripció als ensenyaments professionals de música en conservatoris o centres professionals.
  2. Domiciliació Bancària

L’ESCOLA ESTARÀ TANCADA

Segons instruccions de la Generalitat i l’Ajuntament de Granollers, a causa de la COVID-19,  l’escola estarà tancada i s’anul.len totes les activitats previstes,  fins a nou avis.

Referent a les dates d’inscripció per les proves d’accés al conservatori, de moment s’han cancel.lat les dates previstes, ja us informarem quan ens comuniquin les noves dates.

 

 

 

ALUMNES AMB L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS

 Nou  alumnes de l’ EMM i Conservatori Josep M. Ruera participaran en la producció de la propera setmana de  l’OCGr al TAG ( Carnaval del animals ).

– Violins: Iker Ortega, Sebastià Artigas, Oriol García, Ivet Romero, Alma Yera, i Lluisa Albino
– Violoncels: Fiona Rodriguez i Maria Moreno
– Contrabaix: Bruna Costa
Aquests 9 alumnes  tocaran la Simfonia de les Joguines de L. Mozart.  Ho han preparat prèviament amb membres de l’OCGr que també són professors del Conservatori i la setmana vinent participaran dels assajos ( compartint faristol amb els professionals ) i tocaran al concert de les 19h.Tota una experiència per aquests joves músics. !! gràcies al conveni de formació signat entre ambdues entitats.

Sóc a la vostra disposició per ampliar informació.
Us esperem a tots !!

Anna Maria Piera
Gerent OCGr

En aquestes fotografies falta el violinista Oriol García.