NOTES PROVES ACCÉS AL GP

LM INST FINAL CURS ACCÉS ESPEC DNI INICIALS
7 7,1 7,1 1 violí .140X LAC
6,3 6,6 6,5 1 violí .407R PBO
7,4 6,4 6,9 1 violí .976S BBG
7,1 7 7,1 1 violí .169R MGG
7,6 9 8,3 1 contrabaix .563C SAG
8,5 9,5 9 1 contrabaix .104M BCR
6,1 8 7,1 1 violoncel .699H FdlOV
7,6 8 7,8 1 violoncel .482L AEP
9,6 10 9,8 1 violoncel .473S MMR
7,2 8,8 8 1 Guitarra .021J BAN
6,7 7,3 7 1 guitarra elec .646D IGR
7 8,5 7,8 1 Guitarra .304L IMS
7,3 7,8 7,6 1 Guitarra .763X EPP
7,7 7,5 7,6 1 Guitarra .472K MRM
9,2 10 9,6 1 cant .630X NVX
8,9 9,6 9,3 1 saxòfon .276H EAB
8,2 5,5 6,9 1 piano ,722H CMM
6,9 7,5 7,2 1 piano .463M MMA
8,2 6,5 7,4 1 piano .218M JMH
8,1 7,3 7,7 1 piano .735S PMA
9,1 8,5 8,8 1 Piano .689P RPP
5 7,75 6,4 2 violoncel .486F JFG
8,4 7,75 8 2 Clarinet .806X OAB
9,4 9,25 9,3 2 oboè ,705D MMF
7,75 8,75 8,3 3 piano .396R LPR
8,05 5,5 6,8 3 Piano .749L MPP
8,2 6,8 7,5 4 oboè .485K GBT