Proposta de Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Granollers

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

El Pacte perseguia la implicació dels ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de l’estratègia 20-20-20, de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables (increment de l’eficiència energètica en un 20%, disminució d’un 20% de les emissions, i increment de la quota de les energies renovables fins un 20%). Els ens signataris del Pacte d’Alcaldes es comprometien doncs a reduir en més d’un 20% les emissions l’any 2020.

L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per  l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions europees i ens locals. A més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència del nostre territori.

Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els objectius europeus. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte dels Alcaldes del 15 d’octubre de 2015 es va presentar el “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible” que es basa en tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible.

El marc de les polítiques europees en relació a les qüestions de mitigació i adaptació es desplega en els següents fulls de ruta i estratègies:

  • Roadmap for moving to a competitive low carbon economy 2050 (COM/2011/0112 final)
  • Roadmap to Resource Efficient Europe 2050 (COM/2011/0571 final)
  • Roadmap to a Single European Transport Area 2050 (COM/2011/0144 final)
  • Roadmap for Energy 2050 (COM/2011/0885 final)
  • Roadmap for maritime spatial planning in the EU (COM/2008/0791 final)

L’objectiu del Nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia

Els signataris del Nou Pacte donen suport a una visió compartida per al 2050:

  • l’acceleració de la descarbonització dels seus territoris
  • l’enfortiment de la capacitat d’adaptació als efectes del canvi climàtic, inevitable
  • l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Els municipis adherits al Nou Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el  40% a l’any 2030 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquests nous compromisos han de quedar recollits en nous Plans d’acció, anomenats Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Granollers ja compta amb un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovat l’any 2009 i Informe de seguiment PAES Granollers (2). El nou PAESC haurà d’incloure noves actuacions de mitigació per assolir un 40% de reducció d’emissions per al 2030 i una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic per establir la vulnerabilitat i accions per fer-hi front (adaptació).

 

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI.

Antecedents i característiques del municipi (Part I)
Antecedents i caracteristiques del municipi-(PART 2)
Antecedents i caracteristiques del municipi(PART 3)

Trobareu en els tres documents anteriors en format pdf els següents continguts:

1.2.1 Aspectes generals
1.2.2 Perfil ambiental del municipi.
1.2.2.1 Medi natural
1.2.2.2 Característiques bàsiques de la població
1.2.2.3 Economia
1.2.2.4 Identificació de l’àmbit de planificació
1.2.2.5 Mobilitat
1.2.2.6 El cicle de l’aigua
1.2.2.7 Energia
1.2.2.8 Residus
1.2.3 Clima actual i projeccions climàtiques
1.2.3.1 Clima actual
1.2.3.2 Previsions climàtiques al municipi

PAESC I

PAESC II

Trobareu en els dos anteriors en format pdf els següents continguts:

PAESC MITIGACIÓ
2.1 GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL
2.2 INVENTARI D’EMISSIONS
2.2.1 Consums i emissions
2.2.1.1 Àmbit PAESC
2.2.1.2 Àmbit Ajuntament
2.2.2 Producció local d’energia inferior a 20MW
2.3 DIAGNOSI
2.3.1 Taules resum
2.3.2 Intensitat del carboni
2.3.3 Edificis més eficients tèrmicament
2.3.4 Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins al 2020
2.3.5 Objectius estratègics de reducció i àmbits d’actuació
2.4 PLA D’ACCIÓ: ACCIONS DE MITIGACIÓ
2.4.1 Contingut de les fitxes
2.4.2 Cronograma del programa

PAESC ADAPTACIÓ
3.1 ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT, CAPACITAT D’ACTUACIÓ DEL MUNICIPI, RECURSOS I SERVEIS I
DISPONIBLES
3.1.1 Organització de l’Ajuntament
3.1.2 Recursos disponibles
3.1.2.1 Unitat Operativa de Serveis:34 persones
3.1.2.2 Seguretat Ciutadana: 106 persones
3.1.2.3 Medi Ambient i Espais verds: 27 persones
3.1.2.4 Personal de l’Ajuntament de Granollers
3.1.3 Canals de comunicació de Granollers amb la població
3.1.4 Serveis d’emergència i protecció civil
3.1.5 Serveis de salut …..
3.2 AVALUACIÓ DE LES VULNERABILITATS I RISCOS ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC
3.3 DIAGNOSI I IDENTIFICACIÓ D’ACCIONS. OBJECTIUS ESPECÍFICS EN MATÈRIA D’ADAPTACIÓ.
3.4.1 Cronograma del programa
3.4.2 Seguiment del programa
3.5 EL COST DE LA INACCIÓ
3.5.1 Síntesi d’impactes
3.5.2 Risc d’inundacions
3.5.3 Risc sobre la salut de les persones. Ondes de calor
3.5.4 Incendis
3.5.5 Sequera
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Granollers

4 ANNEX1. COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES
COMPROMIS I BIBLIOGRAFIA
ANNEX 6 ESTADÍSTIC
7 ANNEX. ACCIONS PAES 2009
8 ANNEX. FITXES ACCIONS PROGRAMA ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

FITXES ACCIÓ PROGRAMA

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.