CONSERVATORI – MATRICULA 2017-18

MATRÍCULA CURS 2017-2018 – GRAU PROFESSIONAL

Del 26 al 30 de juny

(de 9 a 13h i de 17 a 20h)

Documentació que cal presentar:

– Una foto carnet (alumnes nous)

– Dades bancàries + document titularitat + DNI titular compte (només alumnes nous) (*)

– Fotocòpia DNI (només alumnes nous)(*)

– Imprès matrícula

(*) Els alumnes que han fet la prova en el nostre centre no cal que ho tornin a presentar, si no hi ha canvis.

L’import de la matrícula (88 €) es pagarà el mes de setembre  segons les dades bancàries lliurades.

Imprès matrícula GP

Nou full dades bancàries cobraments

ESCOLA DE MÚSICA – MATRICULA 2017-18

NIVELL ELEMENTAL I MITJÀ (no reglat)

Del 26 de juny al 9 de juliol

(de 9 a 13h i de 18 a 20h)

Documentació que cal presentar:

– Fotocòpia DNI o llibre de família (només alumnes nous)

– Imprès dades bancàries + document titularitat + DNI titular (només alumnes nous)

– Imprès matrícula

 

L’import de la matrícula (88 €) es pagarà el mes de setembre segons les dades bancàries lliurades

Imprès matrícula EM

Nou full dades bancàries cobraments

PROVES ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL-calendari

Les proves d’accés al grau professional de música seran els dies 23, 24 i 25 de maig

Podeu confirmar els vostres horaris trucant a la secretaria del Conservatori (de 9h a 13h i de 18h a 20h)

93 870 15 83

 

Dimarts dia 23 de maig, a les 10h: teòriques accés a primer curs

Dimecres dia 24 de maig, a les 9.30h:  teòriques accés a segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs

Instruments: 23, 24 i 25 de maig