COM ADHERIR-SE

Pertànyer a la xarxa representa una oportunitat única per qualsevol ciutat o poble que vulgui establir sinergies amb altres ajuntaments, organitzacions i ciutadania i identificar els reptes de futur entorn la promoció de la cultura de pau a nivell municipal. Un compromís plausible que moltes ciutats i pobles membres ja han incorporat a les seves agendes.

Per formar-ne part com a ciutat o poble membre és necessari:

  1. Emplenar el formulari de registre
  2. Aprovar pel conjunt del Ple municipal una moció d’adhesió (Model de moció en català) (Model de moció en castellà)
  3. Responsabilitzar-se de promoure activitats a nivell municipal

La Secretaria Internacional d’Alcaldes per la Pau registra els nous membres un cop al mes i anuncia la seva adhesió a principis del mes següent.

En la seva tasca de difusió, sensibilització, educació i incidència, les ciutats membres es responsabilitzen en la mesura del possible de:

  1. Assistir a la Conferencia General cada quatre anys.
  2. Organitzar activitats de sensibilització i educació que ajudin a promoure la cultura de pau.
  3. Reportar a la Secretaria Internacional el resum d’activitats organitzades per publicar-les a la seva pàgina web.
  4. Promoure l’adhesió de noves ciutats membres.
  5. Participar dels esforços comuns per aconseguir que s’aprovi el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

Tens algun dubte al respecte? Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.