LÍNIES DE TREBALL

La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau treballa conjuntament amb les institucions i la ciutadania per fomentar la cultura de pau en tots els aspectes de la vida ciutadana. La promoció de societats pacífiques i inclusives genera canvis significants en el conjunt de valors, actituds i comportaments de la ciutadania i posa de relleu la importància dels drets humans.

Les ciutats que conformen la xarxa contribueixen a:
• Millorar la convivència ciutadana i promoure la participació activa de les persones.
• Facilitar la tasca educativa per la pau, la justícia social i els drets humans.

De quina manera?
• Participant activament en les xarxes de municipis europeus i mundials que aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau.
• Establint coordinació amb persones, comunitats i entitats que afavoreixen la cultura de pau.
• Col·laborant en el foment de projectes de sensibilització i de cooperació vinculats a la defensa dels drets humans i la superació de les injustícies.

alcaldes-pau-4

sfi_pf-30_11_2016-0011