OBJECTIUS

La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau treballa conjuntament amb les institucions i la societat civil amb l’objectiu de fomentar la cultura de pau en tots els aspectes de la vida ciutadana, promoure el desarmament i, especialment, l’eliminació total de les armes nuclears. La promoció de societats pacífiques i inclusives genera canvis significants en el conjunt de valors, actituds i comportaments de la ciutadania, posant de relleu la importància dels drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l’assimilació de principis com la democràcia, la solidaritat, la justícia social o la interculturalitat.

Les ciutats membres de la xarxa es comprometen, des de la vessant municipal i regional, a incloure en les seves agendes la promoció de la cultura de pau. Els governs locals, al ser els més propers a l’entorn en el que viuen les persones, són els que millor poden identificar les seves necessitats i reptes de futur. No només per la proximitat física, sinó per la seva proximitat i coneixement de les relacions i interaccions entre les persones i sectors socials amb l’entorn social i territorial. En aquest sentit, la xarxa pot desenvolupar una acció més integral sent capaç a llarg termini d’aconseguir canvis sistèmics i satisfer així les demandes d’aquest nou segle.

L’activitat de la xarxa s’emmarca en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, un conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per transformar el món sense deixar ningú enrere. Aquests objectius són universals, transversals i involucren tots els nivells de govern, fins al local, i estan orientats a l’acció, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

L’objectiu 11 proposa construir ciutats i comunitats sostenibles: aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
L’objectiu 16 promou societats justes, pacífiques i inclusives.
L’objectiu 17 fomenta les aliances i el treball en xarxa per assolir aquests objectius.

alcaldes-pau-6