LA XARXA

En el transcurs de la Segona Guerra Mundial, concretament a l’agost de l’any 1945, dues bombes atòmiques van reduir a runes casi de forma instantània les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki. Els atacs varen provocar la mort de 210.000 persones, centenars de milers de persones ferides, un incommensurable patiment emocional i unes conseqüències devastadores, encara avui dia, en relació als efectes secundaris de la radioactivitat produïda. És per aquest motiu que, l’any 1982 durant la celebració de la 2na Sessió Especial sobre Desarmament de Nacions Unides a Nova York i amb l’objectiu de prevenir una tragèdia de dimensions similars, l’alcalde d’Hiroshima Takeshi Araki va proposar la necessitat de crear un nou Programa de Promoció Solidària de les Ciutats per la Total Abolició de les Armes Nuclears. Aquesta proposta va oferir a les ciutats una oportunitat única de transcendir les fronteres nacionals per treballar conjuntament per l’abolició universal d’armament nuclear. Acte seguit, amb la crida dels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki a altres alcaldes i alcaldesses per recolzar aquest programa, va néixer Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau).

Alcaldes per la Pau, registrada com a Organització no Governamental de caràcter consultiu associada al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, la conformen en l’actualitat més de 8.000 ciutats de 165 països i regions diferents que tenen per objectiu treballar en favor de la pau, el desarmament i, especialment, l’eliminació total de les armes nuclears.

Amb l’objectiu de coordinar de manera eficient totes les activitats de la xarxa internacional d’Alcaldes per la Pau a Catalunya, l’any 2014 es va crear la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, amb el suport de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona. La secció catalana d’Alcaldes per la Pau està formada per més de 200 municipis, un fet que posa de relleu la fortalesa i el dinamisme del municipalisme català en l’àmbit de la cultura de pau, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La Comissió Executiva està integrada pels alcaldes i alcaldesses de:

  • Calella
  • Figueres
  • Flix
  • Gavà
  • Granollers
  • Igualada
  • Manlleu
  • Santa Coloma de Gramenet
  • Sant Feliu de Llobregat

«La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya recull la voluntat de la ciutadania de construir un futur més just, més solidari. Ciutats respectuoses amb la diversitat, promotores del civisme, que garanteixin la cohesió. Que promoguin la justícia i combatin les desigualtats. Que facin de l’educació una eina fonamental per construir un món millor. Estic convençut que els problemes globals s’han d’abordar necessàriament des de l’àmbit local. Alcaldes i alcaldesses de tots els indrets del món treballant junts per construir la pau, de les ciutats al món.»

Josep Mayoral i Antigas, president de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya i vicepresident de la xarxa internacional Mayors for Peace