Projecte Carles Riera

Carles Riera va ser un gran impulsor de projectes d’implicació clarament social (integració, motivació, desenvolupament de les aptituds expressives i artístiques de qualsevol col·lectiu…),  projectes amb voluntat de servei a la comunitat i potenciadors d’un ensenyament de qualitat.

El Projecte Carles Riera vol seguir aquesta estela, i ajudar a estendre la pràctica musical a capes àmplies de la ciutadania, proporcionant les eines necessàries perquè ciutadans de totes les edats i condicions, i amb diferents graus d’interès i dedicació, puguin desenvolupar la seva creativitat.

Els objectius d’aquest projecte de ciutat son diversos, però clarament cohesionats entre si. Parteixen d’una eina fonamental en l’educació: la capacitat vivencial que té la música de connectar les emocions, convertint-les en realitats inherents a la persona i al seu creixement personal i social.

El Projecte Carles Riera vol fer arribar la música, en totes les seves vessants, a un ampli ventall de col·lectius, a partir de tot un seguit d’activitats organitzades per diferents entitats culturals, musicals i educatives de la ciutat.

Destinataris del projecte

• Infants de les escoles bressol
• Escolars de primària
• Estudiants de secundària
• Joves usuaris dels centres cívics
• Gent de la tercera edat
• Alumnes d’infantil i primària del centre Montserrat Montero
• Joves i gent gran del Centre de Salut Mental de Granollers
• Mestres d’escoles bressol i de primària
• Públic en general

Activitats programades

Tallers, cursos, concerts, audicions, xerrades, trobades, edició
de material didàctic…

 

“Si hi ha alguna cosa que sigui comú a pràcticament tots els congressos de Community Music i Community Art,en general,

és l’esplèndida diversitat de possibilitats ambles quals aquestes arts es poden presentar i ser insospitadamentútils a la societat”

Carles Riera, músic i pedagog