AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

En aquest apartat podeu seguir el nivell de compliment de les obligacions de transparència de l’Ajuntament de Granollers, a través dels indicadors elaborats per l’organització no governamental Transparency International (ITA) i dels indicadors del Mapa Infoparticipa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

Indicadors de transparència

Indicadors municipals

Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

Mapa Infoparticipa (UAB)

Indicadors de ciutat

Indicadors econòmics