OBJECTIUS

La seguretat de tots i totes, una missió local amb visió internacional

Les armes nuclears representen l’armament més destructiu, inhumà i indiscriminat mai no creat per l’ésser humà. Els efectes col·laterals de la radioactivitat les converteixen, a més a més de la magnitud sense precedents del seu abast destructiu, en unes armes úniques en la seva espècie atès que són persistents i extensibles a llarg termini. Una única bomba nuclear pot assassinar milions de persones. L’ús de deu o centenars d’elles podria acabar amb l’existència de la raça humana, pertorbar el clima o provocar una fam global.

La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau treballa conjuntament amb les institucions i la societat civil amb l’objectiu de fomentar la cultura de pau en tots els aspectes de la vida ciutadana, promoure el desarmament i, especialment, l’eliminació total de les armes nuclears. La promoció de societats pacífiques i inclusives genera canvis significants en el conjunt de valors, actituds i comportaments de la ciutadania, posant de relleu la importància dels drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l’assimilació de principis com la democràcia, la solidaritat, la justícia social o la interculturalitat.

Les ciutats membres de la Xarxa es comprometen, des de la vessant municipal i regional, a incloure en les seves agendes la promoció de la cultura de pau. Els governs locals, al ser els més propers a l’entorn en el que viuen les persones, són els que millor poden identificar les seves necessitats i reptes de futur. No només per la proximitat física, sinó per la seva proximitat i coneixement de les relacions i interaccions entre les persones i sectors socials amb l’entorn social i territorial. En aquest sentit, la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya pot desenvolupar una acció més integral sent capaç a llarg termini d’aconseguir canvis sistemàtics i satisfer així les demandes d’aquest nou segle.

Els objectius de la Xarxa també estan en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament amb l’objectiu 11 i 16:

  • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

  • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i totes i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

alcaldes-pau-6