Soci líder

L’Ajuntament de Granollers promou l’ús dels recursos hídrics alternatius per als seus usos municipals. Actualment compta amb una xarxa d’aigües no potables d’uns 10 km que s’utilitza per regar zones verdes i la neteja viària. El centre neuràlgic d’aquesta xarxa es troba a Can Cabanyes, on hi ha un aiguamoll de tractament terciari de les aigües efluents de la depuradora de Granollers i una planta d’aigües regenerades, on es produeixen aigües reutilitzables.

Beneficiaris

Ecofilae és una empresa independent amb una experiència reconeguda a França i a l’estranger en l’àmbit de la millora de les aigües residuals (reutilització) de totes les fonts i el maneig d’aigua salada i el sòl.

Ecofilae ofereix serveis de consultoria i formació per a tots els interessats en els sectors de la comunitat la reutilització de la indústria alimentària, la gestió de les aigües residuals domèstiques o la indústria petroliera.

La reutilització de l’aigua és una palanca important per abordar el clima, la salut i les qüestions econòmiques.

 
Administració local de l’illa de Menorca que compta amb una xarxa d’aigua depurada preparada pel subministrament d’aigües pel reg a les zones verdes de d’urbanització de Sant Tomàs. Aquesta xarxa està degudament connectada a la bassa de regulació de la depuradora des Migjorn Gran però encara calen actuacions per possibilitar la reutilització d’aigües. Es tracta d’un projecte de gran potencialitat i pioner a les Illes Balears, un territori molt afectat pels episodis de sequera
 
 

El grup de recerca d’Enginyeria Ambiental i Microbiologia (GEMMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es dedica a la investigació interdisciplinària, la innovació, la transferència de coneixements i l’educació en enginyeria ambiental, jugant un paper notable promoció d’ecoinnovació i les biotecnologies per a les aigües residuals eficient i tractament de fangs i reutilitzar.

CCTVA opera la unitat de tractament de fangs Nègrepelisse. Entre maig i octubre, la planta de tractament proveeix d’aigua a la plantació d’àlbers i eucaliptus de 3,2 hectàrees. Aquest operatiu permet millorar el tractament d’efluents i produir llenya per a la caldera comunitària. Un monitoratge experimental s’ha iniciat al 2014 per 3 anys, per avaluar les actuacions de tractament de fangs, creixement dels arbres i el rendiment del sistema de reg.