Industrial

Cada vegada més hi ha més empreses interessades en millorar el seu comportament ambiental mitjançant el consum d’aigua reutilitzada, una bona pràctica ambiental, ja que actualment la indústria consumeix el 11% de l’aigua potable consumida a Europa.

L’aigua reutilitzada industrial es consumeix en usos no potables, com ara la refrigeració, l’aigua per processos i les activitats de construcció. En sistemes ben optimitzats, aquest subministrament pot arribar a suposar fins i tot un estalvi econòmic, ja que l’aigua regenerada és un recurs local que esdevé una bona inversió econòmica vistos els escenaris futurs d’increment del preu de l’aigua..

Al projecte ALERA l’Ajuntament de Granollers i la Universitat Politècnica de Catalunya promouran aquest tipus de reutilització i estudiaran la seva viabilitat.