Industrial

Consum d'aigua reutilitzada a empreses per a la millora del seu comportament ambiental i eficiència

Jardineria

Consum d'aigua regenerada pel reg en jardins i parcs urbans

Agricultura

Aplicacions d'aigua regenerada per regar a zones amb manca d'aigua

Neteja

Ús de l'aigua regenerada a la neteja viària.

Paisatge

Recàrregues d'aqüífers i subministrament d'aigua a espais naturals