Industrial

Cada vegada més hi ha més empreses interessades en millorar el seu comportament ambiental mitjançant el consum d’aigua reutilitzada, una bona pràctica ambiental, ja que actualment la indústria consumeix el 11% de l’aigua potable consumida a Europa.

L’aigua reutilitzada industrial es consumeix en usos no potables, com ara la refrigeració, l’aigua per processos i les activitats de construcció. En sistemes ben optimitzats, aquest subministrament pot arribar a suposar fins i tot un estalvi econòmic, ja que l’aigua regenerada és un recurs local que esdevé una bona inversió econòmica vistos els escenaris futurs d’increment del preu de l’aigua..

Al projecte ALERA l’Ajuntament de Granollers i la Universitat Politècnica de Catalunya promouran aquest tipus de reutilització i estudiaran la seva viabilitat.

Jardineria

Els parcs i jardins urbans són espais consumidors de volums importants d’aigua en èpoques de reg. Les plantes d’aquests espais verds no necessiten un aigua de gran qualitat per desenvolupar les seves funcions vitals, és per això que l’aigua regenerada és un recurs hídric ideal pel reg d’aquestes plantacions.

L’ús de l’aigua regenerada en jardineria cada dia és més estès, especialment en la jardineria pública i alguns casos concrets en l’àmbit privat.

Al projecte ALERA el municipi d’Es Migjorn Gran treballarà per rellançar el seu projecte de reutilització per a la jardineria privada i Granollers continuarà potenciant el seu projecte de reg amb aigües regenerades dels espais verds públics.

Agricultura

L’aigua reutilitzada és un gran recurs per a l’agricultura que pot permetre regar zones amb manca d’aigua, reduir la pressió dels aqüífers o tenir un recurs alternatiu per a èpoques de sequeres.

Plantacions forestals, fruiters, vinyes i, fins i tot, horta són diferents aplicacions de l’aigua regenerada a l’agricultura.

Al projecte ALERA, Ecofilae farà un seguiment dels beneficis de l’aigua reutilitzada en diversos projectes de reutilització

Neteja

La neteja de carrers no necessita un aigüa de gran qualitat i és per això que molts municipis utilitzen recursos hídrics alternatius, com l’aigua freàtica i també l’aigua regenerada, que pot ser una molt bona alternativa.

Al projecte ALERA, Granollers estudiarà els beneficis i obstacles de l’ús de l’aigua regenerada a la neteja viària.

Paisatge

L’ús de l’aigua regenerada pel reg de paisatges s’ha incrementat considerablement en els darrers anys convertint-se en una manera eficient de conservar el territori i mantenir els recursos hídrics subterranis. Es tracta d’usos com les recarregues d’aqüífers, el subministrament d’aigua a espais naturals (boscos, aiguamolls, rius…) i reg de paisatges urbans.

Al projecte ALERA,  CCTVA farà una monitorització de la seva plantació forestal regada amb aigües del seu sistema de regeneració de Nègrepelisse.