Entrades

Optimització xarxa distribució d’aigües depurades a Es Migjorn Gran

Anàlisi de l’optimització de la xarxa de distribució d’aigües depurades de Es Migjorn Gran. Es determinaran es aspectes rellevants per prosseguir en la posada en marxa de la infraestructura: determinació del peticionari de la concessió, determinació de l’àmbit on es preveu dotar el servei d’aigües reutilitzades i determinació de l’empresa gestora del servei.