4 febrer 2016

LogoCulturaDigital

De 9 a 12.30h. Estat de situació dels aspectes tècnics del projecte.

1. Case studies

1.1 Informes individuals de case study i  informe final dels

1.2 Indicadors de cada case study

2. Toolbox

2.1. Definició dels continguts de la toolbox

2.2 Disseny de la toolbox

2.3 Introducció de les dades

3. Web i comunicació externa:

 1. Contingut de la toolbox en la web

2. Recopilació d’accions de comunicació de ALERA realitzades pels socis

4. Conferències

1. Preparació de la conferència final a França

2. Conveniència d’una segona conferència a Espanya

5. Estat de situació dels aspectes financers

1. Pressupost: despeses actuals justificades i pressupost restant per partides (staff, mobilitat, gestió i conferències, comunicació)

2. Terminis

3. Gestió dels assumptes relatius a Es Migjorn Gran     

LogoDeGranollersAlMon

De 14 a 17.30h

1. The wastewater reuse experimental platform run of IRSTEA

2. The Murviel-les-Montpellier project where treated wastewater will be used to irrigate trees, alfalfa and vineyards