Entrades

Jardineria

Els parcs i jardins urbans són espais consumidors de volums importants d’aigua en èpoques de reg. Les plantes d’aquests espais verds no necessiten un aigua de gran qualitat per desenvolupar les seves funcions vitals, és per això que l’aigua regenerada és un recurs hídric ideal pel reg d’aquestes plantacions.

L’ús de l’aigua regenerada en jardineria cada dia és més estès, especialment en la jardineria pública i alguns casos concrets en l’àmbit privat.

Al projecte ALERA el municipi d’Es Migjorn Gran treballarà per rellançar el seu projecte de reutilització per a la jardineria privada i Granollers continuarà potenciant el seu projecte de reg amb aigües regenerades dels espais verds públics.