8 abril 2016

LogoCulturaDigital

LLoc: edifici municipal anomenat Saló Verd (situat al c/ Major, 96)

De 9 a 11h. Estat de situació dels aspectes tècnics del projecte.

Case studies. 

Recollida d’informació respecte els casos d’estudi que s’inclouran a la Toolbox.

Preparació de la conferència final a França

Estat de situació dels aspectes financers i preparació de la justificació final 

LogoDeGranollersAlMon

De 11.30 a 12.30h

Explicació per part de l’enginyer de Camins, Sr. Fayas, de l’equip de filtració instal·lat recentment a les instal·lacions municipals.

De 12.30 a 13.30h

Explicació per part de l’enginyer agrònom, Sr. Sáez, del sistema de depuració per la reutilització d’aigües depurades cap a la urbanització de Sant Tomàs.

LogoDeGranollersAlMon

14:00 h. Dinar de treball

LogoCulturaDigital

17:00 h. Visita a la urbanització de Sant Tomàs.

19:00 h. Taula rodona al Saló Verd. Estudis de cas.

CDC Terrasses et Vallée de l’Aveyron

Universitat Politècnica de Catalunya

Ecofilae

Ajuntament de Granollers

LogoCulturaDigital

21:00 h. Sopar clausura