Seminari que dona resposta i acompanya a docents i equips tècnics de centres educatius de secundària i post-obligatòria en la tasca d’educar a adolescents i joves.