Publicació del diari Línia Vallès on ens han entrevistat per conèixer els riscos i els usos problemàtics de les pantalles entre la gent jove.

Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l’ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves.