Jardineria

Els parcs i jardins urbans són espais consumidors de volums importants d’aigua en èpoques de reg. Les plantes d’aquests espais verds no necessiten un aigua de gran qualitat per desenvolupar les seves funcions vitals, és per això que l’aigua regenerada és un recurs hídric ideal pel reg d’aquestes plantacions.

L’ús de l’aigua regenerada en jardineria cada dia és més estès, especialment en la jardineria pública i alguns casos concrets en l’àmbit privat.

Al projecte ALERA el municipi d’Es Migjorn Gran treballarà per rellançar el seu projecte de reutilització per a la jardineria privada i Granollers continuarà potenciant el seu projecte de reg amb aigües regenerades dels espais verds públics.

Agricultura

L’aigua reutilitzada és un gran recurs per a l’agricultura que pot permetre regar zones amb manca d’aigua, reduir la pressió dels aqüífers o tenir un recurs alternatiu per a èpoques de sequeres.

Plantacions forestals, fruiters, vinyes i, fins i tot, horta són diferents aplicacions de l’aigua regenerada a l’agricultura.

Al projecte ALERA, Ecofilae farà un seguiment dels beneficis de l’aigua reutilitzada en diversos projectes de reutilització

Neteja

La neteja de carrers no necessita un aigüa de gran qualitat i és per això que molts municipis utilitzen recursos hídrics alternatius, com l’aigua freàtica i també l’aigua regenerada, que pot ser una molt bona alternativa.

Al projecte ALERA, Granollers estudiarà els beneficis i obstacles de l’ús de l’aigua regenerada a la neteja viària.