Confecció toolkit a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La UPC recollirà els resultats i productes dels projectes de reutilització d’aigües en una base de dades d’accés lliure que contindrà documents de referència, manuals i guies tècniques, experiències reconegudes, legislació i estudis d’àmbit internacional per a la implantació i gestió dels projectes de reutilització d’aigua fets pels socis.