Ciutadans i ciutadanes

El Reglament del Consell de ciutat estableix que en formaran part 5 veïns i veïnes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de cada entitat.

Actualment els veïns i veïnes membres del Consell de ciutat són:
Oscar Alarcón

Jose Luis Casalderrey

Cristian Andrés Cisternas

Iryna Kuleshevych

Marlon Isaac Martínez 

Emilio Romero 

Maria del Carmen Martínez

Juana Mari Pascua 

Moussou Sylla

Angelica Toledo

Aquests veïns i veïnes van ser escollits aleatòriament per insaculació sobre la base de dades del padró en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016