Entrades per smorera

Can Cabanyes project: reclamation of water and nature

Ajuntament de Granollers (2003-now) 1. LOCATION Can Cabanyes (Catalonia – Spain) X: 438917.67 Y:46022144.64 2. OBJECTIVES To create a tertiary wetland for supplying reuse water to the city To create a tertiary wetland for supplying reuse water to the city To use alternative water resources in the watering of public green areas To enhance the […]

Avaluació i millora del llacunatge de filtres plantats de canya a Nègrepelisse a càrrec dels ajuntaments de Terrasses et Vallée de l’Aveyron

Avaluació del funcionament i propostes de millora del projecte de reutilització de Nègrepelisse i possibilitats d’aplicació a Terrasses et Vallée de l’Aveyron. Es farà una diagnosi de la gestió del llacunatge de filtres plantats de canya (8000 m2) i una anàlisi  dels seus usos actuals i potencials. CCTVA opera unitat de tractament de fangs Nègrepelisse. […]

Diagnosi sobre la reutilització d’aigües per a la millora del paisatge i d’altres usos ambientals a càrrec d’Ecofilae

El treball serà una diagnosi general de la situació que permeti extreure conclusions de cara a la pròxima redacció de normatives d’aigües reutilitzades a França. Es farà un seguiment especial a projectes en marxa de Languedoc-Roussillon, com el reg per paisatgisme de Grau du Roi o el interessant projecte pilot de reg d’un vinyer a […]