El PuntG és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos, que estarà present les nits festives de Granollers per donar resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar al llarg de la festa.

El PuntG és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos, que estarà present les nits festives de Granollers per donar resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar al llarg de la festa.

Seminari que dona resposta i acompanya a docents i equips tècnics de centres educatius de secundària i post-obligatòria en la tasca d’educar a adolescents i joves.

Relacions virtuals i els intercanvis, difusió i publicació de fotografies i vídeos de caràcter sexual

Relacions virtuals i els intercanvis, difusió i publicació de fotografies i vídeos de caràcter sexual