Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l’ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves.

Del 25 al 31 de maig s’ha celebrat la Setmana Sense Fum amb el lema “El tabac: una amenaça per al nostre medi ambient”. La setmana ha finalitzat el dia 31 de maig amb el Dia Mundial Sense Tabac.