C-17

 

 

La Xarxa C-17 és una iniciativa territorial estratègica que es proposa coordinar els objectius i interessos comuns dels actors públic i privats que conflueixen en aquest espai productiu. Va començar amb 24 membres fundadors, el mes de desembre de 2016 ha crescut fins 34 membres: 19 Ajuntaments, 1 Consell Comarcal, 6 empreses, 5 entitats i 3 fundacionsLa Xarxa C-17 aposta per la indústria del territori com a valor imprescindible i treballa per desenvolupar projectes clau per a la promoció econòmica d’aquest eix territorial.

Actualment, hi ha quatre grups de treball integrats per representants de les administracions, les empreses i les entitats i agents del territori.

  • Grup d’Infraestructures. Encarregat de les propostes d’inversió en les infraestructures de l’eix de la C-17. Lideren Granollers i Torelló.
  • Grup de Política Industrial. Encarregat d’identificar les potencialitats industrials i econòmiques amb especial atenció a les necessitats dels polígons industrials. Liderat per Ripoll i Parets del Vallès.
  • Grup de Formació Professional. Encarregat de adequar l’oferta de formació universitària i professional a les peticions i necessitats de les empreses, així com impulsar la FP Dual. Liderat per Vic i Olot.
  • Grup de Promoció Turística. Encarregat de coordinar projectes conjunts que permetin promoure l’activitat turística a l’eix de la C-17, des del Circuit de Catalunya fins el turisme de muntanya. Liderat per La Garriga i Puigcerdà.

Objectius

L’Associació Xarxa C-17 ha definit nou línies prioritàries d’actuació que s’impulsen des d’un o més grups de treball.

 • El desdoblament de la R3. El paper del transport ferroviari en aquest corredor és crucial. Es continua amb la reivindicada demanda de desdoblar la R3 que implicarà millores de comunicació, de freqüència de pas i horaris.
 • Solucions a la carretera C17. La Xarxa C17 planteja que la carretera necessita guanyar seguretat i fluïdesa de trànsit, cal el desdoblament de la via entre Lliçà d’Amunt i Parets.
 • El Pla Director del Circuit de Velocitat. El model que es planteja en el Pla Director del Circuit reuneix el desenvolupament industrial, urbanístic i econòmic que es pot traslladar i implantar en el territori de la C17.
 • Els Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus 2026. La Xarxa C17 defensa la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus i ho fa convençuda que cal un canvi del model turístic que passi per la millora de les infraestructures de comunicació.
 • Projectes europeus: d’especialització i competitivitat territorial. Impulsar el món del motor-esport, la salut i la metal·lúrgia com a projectes que tenen una interessant especialització en l’eix de la C17 i que són competents territorialment per formar part de projectes europeus.
 • Polígons industrials: desplegament de la fibra òptica, la xarxa elèctrica i els subministraments d’energia. Conèixer la realitat dels polígons industrials de la C17 per tal de poder treballar conjuntament, municipis i empreses, en la millora dels polígons i poder desplegar la fibra òptica i millorar els subministraments energètics.
 • Impuls de la FP Dual. Treball constant en el camp del coneixement, l’educació i l’empresa a través de la Formació Professional Dual, amb un paper central de la Universitat de Vic.
 • El transport públic en carretera. Impuls del transport públic a la C17 amb el desplegament d’un Pla de transport de viatgers.
 • El transport de mercaderies. Anàlisi i millora de la situació del transport de mercaderies a l’eix C17.

Per cada una d’aquestes línies s’ha identificat un líder o responsable que ha de coordinar i vetllar pel desenvolupament adequat dels projectes que les integren.

Actuacions