Diàleg permanent, participació, voluntariat, coresponsabilitat i sentiment de pertinença

Les actuacions més legitimades són aquelles que sorgeixen dels debats, les que resulten de processos participatius compartits entre el govern i la ciutadania i que augmenten la qualitat democràtica. Cal governar amb la gent per consolidar espais de corresponsabilitat i de pensament col·lectiu. Governar la ciutat vol dir escoltar, compartir, debatre, acordar, decidir i fer-ho realitat i gestionar-ho. Així, seguirem treballant amb diàleg permanent amb les entitats culturals, cíviques i educatives. Una mostra d’aquest diàleg es troba en les comissions de seguiment d’obres entre l’Ajuntament i el veïnat. Tots els grans projectes de ciutats van acompanyats de la participació ciutadana, a diversos nivells, des dels projectes educatius “Fem un jardí”, aquest 2018 fet a Can Bassa, fins a la implicació de la ciutadania en estudis i projectes estratègics.

La implicació ciutadana en els projectes de voluntariat ha estat una constant en els darrers anys. Des del Punt de Voluntaritat, creat el 2015, conjuntament amb les 19 entitats que en formen part es promou la participació en els diversos programes. Destaca, el voluntariat educatiu que compta, cada curs, amb un centenar de persones voluntàries i en els darrers dos anys, Granollers ha estat seu de l’Escola d’Estiu del Voluntariat.

L’Ajuntament ha començat a implementar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius, que tindran una inversió total d’un milió d’euros entre 2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat). Els Pressupostos Participatius van rebre 149 propostes fruit de la participació ciutadana, i n’han estat seleccionades 9.

A l’administració li pertoca posar la taula, donar-li la forma final i exercir de motor, assegurant que es posi per davant de tot els interessos col·lectius, la suma de voluntats i d’objectius. El Consell de Ciutat n’és un bon exemple, constituït el novembre de 2016 i format per una cinquantena de persones, és el màxim òrgan de participació ciutadana que complementa, acompanya i es coordina amb el treball que es duu a terme des d’altres consells. Entre les funcions destacades que ha dut a terme hi consten les propostes incloses al nou Reglament de participació de la ciutadania que s’aprovarà les properes setmanes i les implementades per la campanya de civisme i convivència.

Accions 2018-2019
    1. Execució de les accions escollides als Pressupostos Participatius per un milió d’euros pels exercicis 2018- 2019
    2. Elaborar el Reglament de participació seguint les recomanacions establertes pel Consell de Ciutat
    3. Procés de tancament i avaluació del 2n Pla Estratègic de Granollers 2010-2018 amb la participació de tots els òrgans que en formen part i de la ciutadania
    4. Establir les bases del 3r Pla Estratègic de la ciutat
    5. Programa d’agents innovadors i millora segona corona urbana, des del Pla Estratègic i treballats i definits amb comissions ciutadanes
    6. Incorporar les 10 propostes presentades per la comissió de Civisme del Consell de Ciutat al programa de civisme i convivència
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix
Webs d’interès

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació