Redefinició del model comercial

 

 

El comerç al detall és una de les principals activitats econòmiques en termes de facturació i de generació de llocs de treball de Granollers. L’oferta comercial és un dels principals factors d’atractivitat de visitants (turisme de compres), que es complementa amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Tot i que sabem que els fluxos de visitants es concentren majoritàriament en l’àrea de vianants del centre i en la zona comercial del Ramassar Nord, cal tenir dades més precises sobre els fluxos de visitants.

Diversos factors intervenen de manera agregada en donar forma al model comercial d’una ciutat. La importància de cada factor en el model comercial és diferent, i també ho és la capacitat d’actuació de l’Ajuntament en cada factor.

Objectius estratègics

 • Analitzar els diferents àmbits que caracteritzen el model comercial de Granollers.
 • Definir les polítiques públiques per a cada àmbit del model comercial.
 • Consensuar amb els agents privats una visió compartida del model comercial de Granollers.
 • Revisar i Planificar els objectius operatius i les actuacions públiques i privades.

Objectius operatius

 • L’ASSOCIACIONISME 

  Promoure la confluència de les associacions cap a un organització o entitat comuna que respecti la singularitat de cada carrer o zona ( p.ex. Federació d’associacions de comerciants)

 • FORMACIÓ EN INNOVACIÓ 

  Fomentar la innovació contínua de les botigues de Granollers per millorar l’experiència de compra.

 • NOUS FORMATS COMERCIALS 

  Integrar els nous formats comercials en les accions de dinamització comercial i de promoció de la ciutat.

 • EL COMERÇ ELECTRÒNIC 

  Adaptar-se als canvis que està generant el comerç electrònic i minimitzar el seu impacte negatiu sobre el comerç presencial.

 • LOCALS BUITS DISPONIBLES 

  Reduir el nombre de locals buits i minimitzar el seu impacte negatiu.

 • LES ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) 

  Crear una àrea d’excel·lència per a l’activitat comercial.

 • COMERÇ I TURISME 

  Portar als turistes a comprar a les botigues.

 • FIDELITZACIÓ DE CLIENTS 

  Impulsar programes de fidelització de clients acordades entre totes les associacions.

 • PROMOCIÓ COMERCIAL DE LA CIUTAT 

  Consensuar accions col·lectives de promoció comercial de la ciutat, que tinguin un alt impacte, en coordinació amb la restauració i amb l’oferta cultural.

 • EL PAISATGE URBÀ i LA MOBILITAT 

  Influir des del comerç en la definició dels criteris sobre el paisatge i la mobilitat urbana.

Actuacions