Programa global sobre habitatge

 

 

El Programa global sobre habitatge és un document estratègic que defineix objectius i actuacions en matèria d’habitatge amb la finalitat d’assolir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles per tal de donar coherència al seguit d’actuacions que actualment s’executen de manera aïllada i afrontar de forma integral l’accés a l’habitatge i la millora i conservació del parc d’habitatges existent.

Objectius

  • Disposar d’un Pla local d’Habitatge, actualitzat a partir d’una diagnosi que mostri: la realitat actual de la ciutat en matèria d’habitatge, les necessitats en matèria d’habitatge social, l’estat de conservació i mancances del parc immobiliari existent i les característiques de la oferta i la demanda.
  • Anàlisi de les previsions de planejament i les necessitats d’habitatge.
  • Anàlisi entre recursos/instruments municipals i necessitats detectades.

 

Actuacions