Tenir una ciutat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats és el principal objectiu. La inclusió social, la cohesió i l’equitat són valors essencials que defensem des de qualsevol actuació municipal

L’objectiu central del govern de la ciutat és treballar per la igualtat i per la cohesió social, combatent les desigualtats. Malgrat ésser una problemàtica global, des de la proximitat és com millor es detecten els problemes i es defineixen les solucions en situacions d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica, entre d’altres.

Els Plans de Xoc dels darrers anys, amb un total de 4,34 milions d’euros invertits, s’han dirigit als col·lectius que han d’afrontar majors dificultats: joves, persones aturades, infants, la gent gran, les dones, les persones immigrades o les persones amb diversitat funcional.

En la mateixa línia, l’accés a l’habitatge és un dret i ningú n’ha de quedar exclòs. Per aquest motiu és una prioritat de l’acció de govern que es materialitza en l’obertura aquest 2017 de la nova Oficina d’Habitatge al carrer del Rec, 50.

Des de l’administració es poden iniciar canvis importants en el respecte dels drets humans, el desenvolupament sostenible i la millora de les condicions laborals. Amb la Guia per la Contractació pública responsable, els nous contractes han d’estar regits per clàusules ètiques, socials i ambientals.

El III Pla d’Igualtat de Gènere seguirà sent el full de ruta transversal de totes les actuacions municipals i es continuarà donant suport a les entitats del tercer sector, que tenen un paper essencial a la ciutat; en són exemple: El Xiprer, APADIS o la PAH.

Accions 2018-2019
  1. 1,5 milions d’euros integrats en pressupost municipal destinats a mesures que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, en l’accés a l’habitatge, educació o l’ocupació entre d’altres
  2. Tercera convocatòria d’ajuts a l’habitatge
  3. Aprovació del Pla Local d’Habitatge
  4. Facilitar que les persones grans puguin viure a casa el major temps possible, mitjançant la teleassistència i el reforç de l’atenció domiciliària
  5. Redacció del tercer Pla d’igualtat de gènere
  6. Elaboració del Pla estratègic d’Acció Social
  7. Nou Pla integral d’accessibilitat de Granollers
  8. Granollers, ciutat amiga de la gent gran
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix

Índex de dependència global (Població menor de 15 anys i a partir de 65 anys / població entre 15 i 64 anys x 100)

Nombre de contractes de lloguer (per cada 10.000 habitants)

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació