Transició energètica i canvi climàtic

 

 

Adequar les accions que es fan a les instal·lacions municipals, a nivell de despesa energètica, petjada ecològica i manteniment funcional; a través d’una correcta supervisió, programació, coordinació, execució,comunicació i implicació dels agents afectats.

L’amenaça del canvi climàtic ha esdevingut una realitat. Properament es donarà a conèixer el document elaborat per experts sobre els efectes del canvi climàtic en el nostre país en l’horitzó 2050 i podem avançar que les conclusions són molt preocupants. Davant el desafiament del canvi climàtic se’ns ofereixen un gran nombre d’oportunitats i la transició energètica pot i ha d’acompanyar el desenvolupament dels territoris.

Granollers està complint el compromís europeu de reduir el 20 % del consum energètic, incrementar un 20 % la producció d’energies netes i reduir un 20 % els gasos d’efecte hivernacle. I l’horitzó és reduir el 40 % les emissions el 2030, d’acord amb el compromís del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.

Objectius

Tres són els objectius clau des de l’àmbit ambiental: passar de la sostenibilitat a la resilència, a fer front els problemes, la promoció de l’economia circular i l’autosuficiència energètica.

  • Pla d’eficiència energètica 2015-2020 en els edificis municipals, amb programes com l’Estalgia, que cerquen la implicació d’usuaris i gestors dels equipaments municipals. Es destina l’estalvi aconseguit en els edificis administratius a intervenir en habitatges amb pobresa energètica.
  • Projecte ECOCONGOST, que té per objectiu l’intercanvi de calor entre les empreses dels polígons de Jordi Camp i Congost. Un projecte innovador treballat amb institucions diferents, amb aliances amb Europa, i amb empreses de la ciutat, que cerca l’eficiència energètica des de la proximitat.
  • Aposta per les energies renovables. Es construiran dues plantes de biomassa, sempre i quan no comporti l’increment de partícules en suspensió. I es recuperarà el projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en 7 equipaments municipals.
  • Renovació de la flota de vehicles municipals amb vehicles elèctrics o híbrids, establint nous punts de recàrrega.

Actuacions